11
Vakcína Vaxzevria – Oxford-Astra Zeneca

Co je syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS)?

2:15
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Spojené království, Evropská unie a skandinávské země zaznamenaly vzácné případy cerebrální sinusové žilní trombózy (CSVT) a trombocytopenie u pacientů, kterým byla podána vakcína proti COVID-19 AstraZeneca v předcházejících 4 až 20 dnech[^1]. Tento stav je vzácný, objevuje se v intervalu od 1 ze 125 000 až 1 z 1 milionu osob[^2] [^3] a většina případů se vyskytl u žen ve věku do 60 let, ačkoli tyto státy většinu svých počátečních zásob vakcíny AstraZeneca použily pro konkrétní věkovou skupinu, a proto může být nadměrně zastoupena.

Biologický mechanismus TTS je stále předmětem zkoumání. V této fázi není potvrzen mechanizmus specificky vázaný na adenovirové vektorové vakcíny, ale nelze jej ani vyloučit.

Jedním z možných vysvětlení kombinace krevních sraženin a nízkého počtu krevních destiček je imunitní reakce, která navozuje stav podobný tomu u pacientů léčených heparinem (heparinem indukovanou trombocytopenii (HIT). Jelikož je TTS zprostředkovaná imunitou, jedinec s trombofilií, rodinnou anamnézou s krevními sraženinami nebo osobní anamnézou s arteriálními nebo žilními sraženinami by pravděpodobně nebyl ve zvýšeném riziku TTS. Pro podání vakcíny AstraZeneca nejsou tedy žádné nové kontraindikace.

V případě podezření na TTS může být doporučená léčba podobná jako u HIT, což je intravenózní gamaglobulin a neheparinová antikoagulancia.

 

Виноски:

  1. Pai M, Grill A, Ivers N, et al. Vaccine induced prothrombotic immune thrombocytopenia VIPIT following AstraZeneca COVID-19 vaccination. Science Briefs of the Ontario COVID-19 Science Advisory Table. 2021;1(17). https://doi.org/10.47326/ocsat.2021.02.17.1.0
  2. PINHO AC. COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low platelets. European Medicines Agency. Published March 18, 2021. Accessed March 31, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
  3. Updated GTH statement on vaccination with the AstraZeneca COVID-19 vaccine, as of March 22, 2021. Published March 18, 2021. Accessed March 31, 2021. https://gth-online.org/wp-content/uploads/2021/03/GTH_Stellungnahme_AstraZeneca_3_24_2021.pdf
Tags
Etiquetas
Теги
Značky