12
Vakcína Janssen COVID-19 (Johnson & Johnson)

Jak funguje vakcína Janssen proti COVID-19?

1:29
1
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
14/10/2021

Vakcína Janssen proti COVID-19 je vektorová vakcína připravená z jiného viru (adenoviru typu 26), který byl modifikován tak, aby obsahoval gen pro tvorbu spike proteinu SARS-CoV-2 (glykoprotein Ad26.COV2-S). Jedná se o protein viru SARS-CoV-2, který virus používá pro vniknutí do buněk těla.

Adenovirus typu 26 je nereplikující se lidský adenovirus. Virus ve vakcíně nezpůsobuje onemocnění. Očkování tímto oslabeným adenovirem naučí tělo rozpoznat virus SARS-CoV-2 a vyvolá imunitní odpověď proti spike proteinu, která pomůže předejít onemocnění, pokud se virus SARS-CoV-2 do těla později dostane.

Adenovirus dopraví gen SARS-CoV-2 do buněk očkovaného. Buňky mohou následně gen využít pro tvorbu spike proteinu. Imunitní systém spike protein rozpozná jako cizorodý element a začne produkovat protilátky a T buňky, které se na něj specificky zaměří. Pokud se osoba později dostane do kontaktu s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém rozpozná spike protein viru a je připraven proti němu tělo bránit.

Vakcína Janssen proti COVID-19:

  • obsahuje oslabený adenovirus, který v sobě nese gen pro tvorbu spike proteinu SARS-CoV-2;
  • naučí tělo očkovaného bojovat proti viru SARS-CoV-2
Tags
Etiquetas
Теги
Značky