01
Obecné otázky

Jak zjistím, jakou vakcínu proti COVID-19 zvolit nebo doporučit?

1:32
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Všechny vakcíny proti COVID-19, které byly schváleny pro nouzové použití podle WHO a/nebo povoleny příslušnými regulačními orgány, splnily veškerá regulační doporučení a standardy. Strategická poradní skupina odborníků WHO vydala doporučení ohledně používání několika vakcín a v příštích měsících bude přezkoumávat další očkovací látky. Váhou pro rozhodnutí o té či oné vakcíně jsou pak mírné rozdíly ohledně spodní nebo horní věkové hranice pro podání vakcín, charakteristika a vlastnosti typu používané očkovací látky (například mRNA, vektorová, založená na bázi proteinu, živá oslabená) a přítomnost komorbidit u konkrétních jedinců (jako jsou alergické reakce na polysorbát nebo imunokompromitované osoby). Proto je ve zvláštních případech nutné posoudit možná rizika a klinicky zhodnotit daného jedince, aby bylo možné pro něj vybrat nejvhodnější vakcínu.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky