11
Vakcína Vaxzevria – Oxford-Astra Zeneca

Je vakcína Vaxzevria Oxford-AstraZeneca bezpečná?

3:44
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Evropská léková agentura (EMA) doporučila udělení podmínečné registrace vakcíny Oxford-AstraZeneca COVID-19 pro prevenci koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) u osob ve věku 18 let a více, bez horní věkové hranice. Pro nouzové použití tuto vakcínu podobně schválila také WHO.

V nedávné době byly zaznamenány vzácné případy závažné trombózy a trombocytopenie, některé se projevily jako mezenterická žíla nebo cerebrální žíla/cerebrální žilní sinusová trombóza, u osob, kterým byla podána vakcína Oxford-AstraZeneca proti COVID-19 a tento stav se většinou objevil během 14 dní po očkování. Většina hlášení zahrnovala ženy ve věku do 60 let, což může odrážet fakt, že tato skupina populace byla v dané zemi častěji očkována na základě průběhu tamního očkovacího programu.

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv Evropské agentury pro léčivé přípravky zvážila veškeré dostupné důkazy a doporučení došla k závěru, že je možný příčinný vztah mezi vakcinací Vaxzevria a velmi vzácnými případy trombózy spojené s trombocytopénií, někdy doprovázenou krvácením.

Oznámené případy trombózy s trombocytopenií zahrnují žilní trombózu, a to i v neobvyklých místech, jako je cerebrální žilní sinusová trombóza (kvůli krevním sraženinám v žilních sinusech krev neodtéká z mozku), splanchnická žilní trombóza (týká se jedné a více žil podbřišku) nebo arteriální trombóza. Ačkoliv se jedná o velmi vzácné vedlejší účinky, počet případů přesahuje výskyt v celkové populaci.

Na základě dostupných dat nebyly identifikovány žádné konkrétní rizikové faktory. Informace o produktu Vaxzevria byly náležitě aktualizovány, přičemž nově uvádí jako velmi vzácný vedlejší účinek trombózu ve spojení s trombocytopenií (výskyt u méně než 1 na 10 000 lidí).

Jak EMA, tak GAVCS jasně stanoví, že na základě revize dat výhody vakcíny při prevenci onemocnění COVID-19 i nadále převažují nad riziky. Změny v užití této vakcíny se nedoporučují[^1].

Zdravotníci musí být ostražití ohledně znaků a příznaků tromboembolie nebo trombocytopenie. Očkovaným osobám mají být předány pokyny k okamžitému vyhledání lékařské pomoci v případě výskytu příznaků, jako jsou dušnost, bolest na hrudi, otok nohou nebo trvalá bolest břicha po očkování. Stejně tak by měl vyhledat rychlou lékařskou pomoc kdokoli s neurologickými příznaky, včetně závažné nebo trvalé bolesti hlavy a neostrého vidění po očkování, nebo při výskytu kožních podlitin (petechií) mimo místo vpichu po několika dnech.

 

Виноски:

  1. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
Tags
Etiquetas
Теги
Značky