05
Bezpečnost

Jsou u druhé dávky pozorovány významně častější nežádoucí reakce než u dávky první?

1:53
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
6/10/2021

Reaktivita a nežádoucí události byly obecně mírnější a méně časté u účastníků klinických studií ve starší věkové skupině (≥55 let) ve srovnání s mladší skupinou (18-55 let) a měly tendenci narůstat po podání druhé dávky mRNA vakcíny. Reaktivita byla většinou mírná až střední a krátkodobá u obou věkových skupin (průměrný nástup byl 0-2 dny po kterékoli dávce se střední dobou trvání 1-2 dny). Profil nežádoucích účinků vakcíny nedává důvod k obavám ohledně bezpečnosti očkovacích látek. Střední nástup systémových nežádoucích událostí byl 1-2 dny po kterékoli dávce se střední dobou trvání 1 dne. Závažné nežádoucí reakce se objevily u 0,0 % - 4,6 % účastníků. Výskyt závažných nežádoucích účinků, úmrtí a ukončení očkování z důvodů přítomnosti nežádoucích účinků byl nízký a srovnatelný u obou skupin, s podáním vakcíny i placeba. Nebyly zaznamenány žádné důvody k obavám v oblasti bezpečnosti v podskupinách analyzovaných podle věku, rasy, etnického původu, lékařských komorbidit nebo dřívější prodělané infekce SARS-CoV-2.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky