06
Předběžná opatření a kontraindikace

Měla by být podána druhá dávka očkování proti COVID-19 jedincům, u kterých se po první dávce objevila alergická reakce?

2:03
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Obecně platí, že by další dávka vakcíny neměla být podána osobám, u nichž se vyskytla okamžitá alergická reakce po aplikaci první dávky. Pro účely těchto materiálů je okamžitá alergická reakce na vakcínu nebo medikaci definována jako jakékoli známky nebo příznaky spojeny s přecitlivělostí, jako jsou anafylaktická reakce, kopřivka, angioedém, dechová tíseň (např. sípání, pískot), které se objeví do několika hodin po podání. Individuální odborné zhodnocení možných rizik a přínosů však může umožnit očkování proti COVID-19 za pečlivého lékařského dohledu, pokud je vakcína jedinou dostupnou možností volby pro osoby ve vysokém riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Vzhledem k tomu, že malý počet anafylaktických reakcí byl zaznamenán také u očkovaných osob bez předchozích závažných alergických reakcí, WHO doporučuje, aby byly vakcíny proti COVID-19 podávány pouze v zařízení, které je schopné zvládnout anafylaktickou reakci. Do doby, než budou dostupné další informace ohledně závažných alergických reakcí na očkování proti COVID-19, je nutné všechny očkované osoby sledovat po podání vakcíny po dobu alespoň 15 minut.

  • Okamžité nebo závažné reakce na předchozí dávku jsou kontraindikacemi

  • Podávejte vakcíny proti COVID-19 pouze v místech, kde je možné řešit anafylaktickou reakci

  • Sledujte všechny očkované osoby alespoň 15 minut po podání vakcíny

Tags
Etiquetas
Теги
Značky