06
Předběžná opatření a kontraindikace

Mohou být očkováni imunokompromitovaní jedinci?

1:43
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Vakcíny jsou u této skupiny populace považovány za bezpečné, ačkoli imunitní odpověď může být nižší, než je obvyklé u obecné populace.

Imunokompromitované osoby (včetně lidí s HIV, navzdory počtu CD4+) nebo osoby na imunosupresivní léčbě (včetně kortikosteroidů, které mohou být používány v léčbě COVID-19) mohou čelit zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19. Ačkoli nejsou k dispozici rozhodující údaje ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín u těchto osob, mohou být očkovány, pokud patří do skupiny doporučené k očkování a současně u nich nejsou přítomny kontraindikace. Na druhou stranu není doporučováno přerušení imunosupresivní léčby, dokud nebudou dostupné další informace.

Aby nedošlo ke vzájemnému ovlivnění imunitní reakce na podanou vakcínu, která neobsahuje živé viry, jako jsou mRNA vakcíny a vektorové vakcíny, a účinků konvalescentní plazmy nebo monoklonálních protilátek, které se používají v léčbě COVID-19, přičemž samy o sobě nejsou kontraindikací pro očkování, je vhodné odložit očkování alespoň o 90 dní.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky