06
Předběžná opatření a kontraindikace

Existuje nejvyšší věková hranice pro očkování?

2:05
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Očkování je seniorům doporučováno bez určení horní věkové hranice. Do klinických studií nebyly zahrnuty osoby starší 85 let a velmi křehcí senioři. Nicméně data získaná z velkého souboru seniorů, ať již s přítomnými komorbiditami či bez nich, ukazují, že přínosy očkování převažují nad potenciálními riziky. U velmi křehkých seniorů s předpokládanou dobou dožití kratší než 3 měsíce je potřeba provést individuální posouzení rizik a přínosů.

  • Není doporučen žádný maximální věk.

  • Výrobci vakcín nevydali žádná doporučení ohledně nejvyšší věkové hranice

Tags
Etiquetas
Теги
Značky