08
Regulační schválení

Mohou být proti COVID-19 očkovány děti?

2:05
35
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
15/1/2022

Klinické hodnocení prokázalo, že nová formulace vakcíny proti COVID-19 od firmy Pfizer-BioNTech je vysoce účinná proti onemocnění COVID-19 u dětí a vakcína byla schválena přísnými regulačními orgány (např. FDA a EMA) pro použití u dětí ve věku 5 až 11 let.

I když (v prosinci 2021) WHO stále nezařadila žádnou vakcínu proti COVID-19 na seznam pro nouzové použití u dětí mladších 12 let, národní poradní skupiny pro imunizaci (NITAG) v některých zemích dospěly k závěru, že známé a potenciální přínosy vakcíny převažují nad známými a potenciálními riziky jejího použití v této věkové skupině.

Zdravé děti mají obvykle mírnější průběh onemocnění ve srovnání s dospělými, ale byly zaznamenány případy dětí se závažným onemocněním, syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi a postcovidového syndromu.

Očkování školou povinných dětí může případně snížit počet případů nákazy ve školách, a minimalizovat tak narušení výuky. Aby však bylo možné lépe porozumět dopadu očkování dětí na přenos SARS-CoV-2 ve školách a komunitách, je třeba zajistit více důkazů.

Pro zdraví dětí je zásadní, aby očkování dětí proti COVID-19 žádným způsobem nenarušilo nebo neomezilo běžné očkovací schéma dětí a dospívajících a doočkování těch, kteří v důsledku pandemie očkování zmeškali.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky