05
Bezpečnost

Mohou se ještě objevit nějaké další neznámé vedlejší účinky očkování?

1:38
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Po úspěšném dokončení klinických studií fáze III a po schválení očkovací látky, se pro pokračování sledování bezpečnosti a účinnosti vakcíny používané v populaci využívají studie fáze IV, označované jako poregistrační sledovací studie. Fáze IV znamená rozšiřování znalostí o účinnosti vakcíny poté, co byla schválena pro komerční použití a začíná se s její systematickou aplikací v populaci. Kromě nežádoucích reakcí, které se mohou při jejím používání objevit a v předchozích fázích nebyly zachyceny, hodnotí se také účinnost vakcíny kontinuálním epidemiologickým sledováním.

Spolu s nárůstem počtu očkovaných osob a rozmanitosti očkované populace se mohou objevit dříve neidentifikované vedlejší účinky, které by měly být velmi vzácné. Pro jejich sledování a hodnocení existují sledovací programy bezpečnosti.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky