05
Bezpečnost

Vyskytují se nežádoucí účinky častěji u osob, které již prodělali infekci?

1:55
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021
  • Klinické studie vakcín Moderna a AstraZeneca nezahrnovaly dostatečný počet osob s předchozí infekcí SARS-CoV-2, aby bylo možné zhodnotit, zda byly vedlejší účinky jiné u těch, kteří infekci neprodělali. Dostupná data však nepřinesla žádný bezpečnostní signál.

  • Očkování může být nabídnuto navzdory anamnéze dané osoby s příznakovou nebo bezpříznakovou infekcí SARS-CoV-2. Neexistují dostatečné údaje k tomu, aby bylo možné doporučit interval mezi zaznamenanou infekcí SARS-CoV-2 a očkováním. Bude ještě stanoveno, jakou přidanou ochranu přináší očkování dříve infikovaných jedincům. V současnosti dostupné údaje naznačují, že výskyt symptomatické reinfekce v průběhu 6 měsíců po počáteční infekci je vzácný. Osoby s infekcí SARS-CoV-2 potvrzenou PCR testem v předchozích 6 měsících mohou odložit očkování až na konec tohoto období. Jakmile budou dostupná další data ohledně trvání imunity po prodělání přirozeně prodělané infekci, může se délka tohoto období znovu zhodnotit.

  • WHO nedoporučuje screening před očkováním v případě předchozí infekce.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky