05
Bezpečnost

Za jakých okolností by mělo být zastaveno očkování proti COVID-19?

1:53
0
Views
Перегляди
Visualizaciones
Просмотров
Zobrazení
0
Likes
Лайки
Me gusta
Любит
Líbí
12/9/2021

Ačkoli všechny vakcíny před tím, než se začnou používat, prochází třemi fázemi klinického hodnocení, mohou být očkovací programy nebo aplikace konkrétní šarže po dodání zemím staženy nebo pozastaveny. Může k tomu dojít z bezpečnostních důvodů a velmi zřídka.

Zastavení používání je obvykle dobrovolně iniciováno jejím výrobcem, pokud se v rámci svého průběžného sledování kvality výroby očkovacích láky zjistí nesrovnalost ovlivňující konkrétní šarži. Na základě principu předběžné opatrnosti někdy může být dočasně pozastaveno použití konkrétní šarže vakcíny nebo staženo na základě rozhodnutí zdravotnických orgánů, zatímco probíhá vyšetřování výskytu závažných náhlých událostí po očkování nebo dojde k častějšímu výskytu nežádoucích účinků.

Jestliže byl jedinec očkován vakcínou ze šarže, jejichž použití bylo následně pozastaveno, ve většině případů není potřeba nijak dále jednat. Pokud je pozastavení používání vakcíny spojeno s bezpečnostním rizikem, osoby očkované touto vakcínou by se měly poradit se svým lékařem o tom, zda se jich může týkat nějaká reakce. Pokud je použití vakcíny pozastaveno z důvodu nízké účinnosti, může být u osob očkovaných vakcínou z této série nebo šarže nutné opětovné očkování, aby byla zajištěna jejich dostatečná ochrana proti onemocnění.

Tags
Etiquetas
Теги
Značky