რომელი არასასურველი მოვლენები ასოცირდება Moderna-ს mRNA-1273 ვაქცინასთან?

2:46