რომელი არასასურველი მოვლენები ასოცირდება Pfizer-BioNTech mRNA ვაქცინასთან?

2:05