Spitalul Clínico Universitario de Santiago

Centru Colaborativ pentru Siguranţa Vaccinurilor


Spitalul Clinico Universitario de Santiago, din cadrul Sistemului de Servicii Medicale din Galicia (SERGAS), a fost desemnat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept Centru Colaborativ pentru Siguranţa Vaccinurilor în 2018.

Este o responsabiliate foarte mare şi totodată o provocare, una pe care, însă, ne-o putem asuma datorită excelentei echipe clinice multidisciplinare a Departamentului de Pediatrie a Spitalului Clinic Universitar din Santiago de Compostela. Detalii despre echipa implicată şi despre termenii de colaborare sunt disponibile mai jos.

Numele Universităţii, Spitalului, Institutului de Cercetare, Academiei sau Ministerului
Spitalul Clinico Universitario de Santiago de Compostela

Numele Diviziei, Departamentului, Unităţii, Secţiei sau Ariei
Secția de Pediatrie

Oraşul
Santiago de Compostela

Titlu
Centru Colabotiv OMS pentru Siguranţa Vaccinurilor

Durata:
4 ani: Martie 2018 – Martie 2022

Coordonator:

Federico Martinón Torres, MD, PhD, Prof

Coordonator Adjunct:

Irene Rivero Calle, MD, PhD

Echipa OMS

María Fernández Prada, MD, PhD
José Gómez Rial, MD, PhD
Ana Isabel Dacosta Urbieta, MD
Fernando Caamaño Viñas, MD
Montserrat López Franco, MD
Alberto Gómez Carballa, PhD
Jacobo Pardo Seco, PhD

Colaboratori:

Antonio Rodríguez Núñez, MD, PhD, Prof
Jesús Eiris Puñal, MD, PhD
José Domingo Moure González, MD, PhD

Manager de cercetare şi personal de suport

Belén Mosquera Pérez
Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez, PhD
Cristina Serén Trasorras

Obiective principale:

 • Sprijinirea OMS în dezvoltarea/actualizarea materialelor de training pentru cadrele medicale în ceea ce priveşte siguranţa vaccinurilor, contraindicaţi și managementul clinic al reacțiilor adverse post-vaccinale;
 • La cererea OMS, furnizarea de sprijin pentru conducerea unor investigaţii clinice şi intervenţii de urgenţă în cazul reacțiilor adverse post-vaccinale;
 • Contribuire la activitatea OMS de a instrui cadrele medicale în ceea ce priveşte siguranţa vaccinurilor, contraindicaţiile şi introducerea de noi vaccinuri.

Plan de lucru

 1. Revizuirea şi actualizarea regulată a setului de materiale de training al OMS cu privire la siguranţa vaccinurilor şi contraindicaţii.

  Cu ajutorul Biroului Regional OMS Europa, Spitalul Clínico Universitario de Santiago de Compostela a elaborat un set de materiale de training referitoare la siguranţa vaccinului şi contraindicaţii pentru cadrele medicale. Scopul materialelor este de a îmbogăţi cunostinţele cadrelor medicale şi de a le crește încrederea în vaccin, pentru a reduce numărul de oportunităţi ratate în vaccinarea nou-născuţilor din cauza unor contraindicaţii nejustificate. Setul de training a fost utilizat pentru a desfăşura cursuri de formare de formatori la nivel regional şi cursuri la nivel național cu cadrelor medicale care lucrează în prima linie.

  Centru de Colaborativ OMS va verifica şi actualiza frecvent materialele de formare. Pachetul actualizat cu material de instruire  va fi publicat pe site-ul OMS si va fi folosit pentru instruirea la nivel regional şi naţional a cadrelor medicale.
 2. Elaborarea ghidurilor și materialelor de training pentru cadrele medicale cu privire la managementul clinic al reacțiilor adverse post-vaccinale.

  Biroul Regional OMS Europa sprijină ţările în investigarea reacțiilor adverse post-vaccinale. Experienţa ţărilor de a oferi răspunsuri la clustere de reacții adverse post-vaccinale a arătat care sunt resursele şi instrumentele suplimentare care trebuie elaborate pentru a sprijini efortul cadrelor medicale în managementul clinic al clusterelor de reacțiii adverse post-vaccinale.

  Centrul Colaborativ OMS va elabora ghiduri şi materiale de training despre gestionarea clinica a efectelor adverse. Materialele de training vor fi folosite pentru instruirea cadrelor medicale de la nivel regional şi naţional si vor fi publicat pe site-ul OMS.
 3. Sprijin clinic oferit OMS pentru a investiga cazuri severe şi clustere de efecte adverse după imunizare.

  OMS oferă sprijin ţărilor în vederea investigării cazurilor grave de reacții adverse post-vaccinale şi furnizării unui răspuns acestora, inclusiv recomandări în diagnosticarea si managementul clinic al cazurilor de reacții adverse post-vaccinale.

  Centrul Colaborativ OMS va înființa o echipă multidisciplinară de experţi clinici din cadrul Serviciilor de Sănătate Publică din Galiţia (SERGAS) care vor oferi sprijin ţărilor în investigarea clinică a cazurilor grave şi a clusterelor de reacţii adverse post-vaccinale. Sprijinul va fi oferit imediat în timp real prin intermediul mijloacelor electronice (teleconferinte, e-mail etc) şi/sau la faţa locului.
 4. Asigurarea formării formatorilor în privinţa siguranţei vaccinului, a contraindicaţiilor si managementului clinic al reacțiilor adverse post-vaccinale.
 5. Centrul Colaborativ OMS va pune la dispoziţie experţi calificaţi şi experimentaţi pentru a asigura formarea cadrelor medicale si pentru a pregăti formatori de încredere în domeniul siguranței vaccinului şi a contraindicaţiilor.

Materiale OMS

Guideline on “Vaccine safety and false contraindications to vaccination” 
Guideline on “Vaccine safety and false contraindications to vaccination” (Russian version) 
Vaccine information sheets
Other WHO Material

Contactați-ne

Vă rugăm să folosiţi pagina de contact.