Hospital Clínico Universitario de Santiago

Spolupracující středisko pro bezpečnost vakcinace

The Hospital Clínico Universitario de Santiago, součást organizace Galician HealthcareSystem (SERGAS), byla v roce 2018 označena Světovou zdravotnickou organizací jako její Spolupracující středisko pro bezpečnost vakcinace.

Je to velká odpovědnost a výzva, kterou však můžeme převzít díky vynikajícímu multidisciplinárnímu klinickému týmu Pediatrických služeb Hospital ClínicoUniversitario de Santiago. Údaje o týmu a podmínky této spolupráce uvádíme níže.

Název univerzity, nemocnice, výzkumného ústavu, akademie či ministerstva
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Název divize, oddělení, sekce nebo oblasti
Pediatrické oddělení

Město
Santiago de Compostela

Název
WHO Collaborating Center for vaccine safety (Spolupracující středisko WHO pro bezpečnost vakcinace)

Doba trvání:
4 roky – březen 2018 až březen 2022

Koordinátor

Federico Martinón Torres, MD, PhD, Prof

Zástupce koordinátora

Irene Rivero Calle, MD, PhD

Tým WHO CC

María Fernández Prada, MD, PhD
José Gómez Rial, MD, PhD
Ana Isabel Dacosta Urbieta, MD
Fernando Caamaño Viñas, MD
Montserrat López Franco, MD
Alberto Gómez Carballa, PhD
Jacobo Pardo Seco, PhD

Spolupracovníci

Antonio Rodríguez Núñez, MD, PhD, Prof
Jesús Eiris Puñal, MD, PhD
José Domingo Moure González, MD, PhD

Vedoucí výzkumu a pomocný personál

Belén Mosquera Pérez
Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez, PhD
Cristina Serén Trasorras

Hlavní cíle

 • Poskytování pomoci WHO při vývoji/aktualizaci školicích materiálů pro zdravotnické pracovníky ohledně bezpečnosti vakcinace, kontraindikací a klinického řízení nežádoucích událostí po vakcinaci.
 • Na žádost WHO poskytovat pomoc při provádění klinických šetření nežádoucích událostí po očkování a krizových reakcí na nežádoucí události po očkování.
 • Přispívat k práci WHO v rámci školení zdravotnických pracovníků ohledně bezpečnosti vakcinace, kontraindikací a zavádění nových vakcín.

Pracovní plán

 1. Pravidelné revize a aktualizace balíku školicích materiálů WHO ohledně bezpečnosti vakcinace a kontraindikací.

  Na žádost regionální kanceláře WHO pro Evropu vypracovala Hospital ClínicoUniversitario de Santiago de Compostela balík školicích materiálů ohledně bezpečnosti vakcinace a kontraindikací pro zdravotnické pracovníky. Školicí materiály mají za cíl zlepšit znalosti zdravotnických pracovníků a zvýšit jejich důvěru ve vakcinaci, aby se snížil počet ušlých příležitostí k naočkování kojencůkvůli nepodloženým kontraindikacím. Školicí materiály byly použity k provedení regionálního školení školitelů a školení zdravotnických pracovníků v přední linii na národní úrovni.

  Spolupracující středisko WHO bude provádět pravidelné revize a aktualizace školicích materiálů. Aktualizovaný balík školicích materiálů bude zveřejněn na webových stránkách WHO a bude používán ke školení zdravotnických pracovníků na regionální a národní úrovni.
 2. Vypracování směrnic a školicích materiálů pro zdravotnické pracovníky ohledně klinického řízení nežádoucích účinků po vakcinaci.

  Regionální kancelář WHO pro Evropu poskytuje podporu zemím při šetření a reakci na nežádoucí účinky po vakcinaci. Zkušenosti zemí s reakcemi na soubory nežádoucích účinků po vakcinaci odhalily potřebu vytvoření dalších zdrojů a nástrojů pro podporu zdravotnických pracovníků při klinickém řízení souborů nežádoucích účinků po očkování souvisejících s úzkostí.

  Spolupracující středisko WHO vytvoří směrnice a školicí materiály ohledně klinického řízení nežádoucích účinků po očkování. Školicí materiály budou používány ke školení zdravotnických pracovníků na regionální a národní úrovni a budou zveřejněny na webových stránkách WHO.
 3. Klinická podpora pro WHO při šetření závažných případů a souborů nežádoucích účinků po očkování.

  WHO poskytuje podporu zemím při šetření a reakci na závažné případy a soubory nežádoucích účinků po očkování, včetně odborného poradenství ohledně klinické diagnostiky a klinického řízení případů nežádoucích účinků po očkování.

  Spolupracující středisko WHO založí multidisciplinární tým klinických odborníků od Poskytovatele veřejných zdravotnických služeb v Galicii (SERGAS), který bude poskytovat podporu zemím při klinickém šetření závažných případů a souborů nežádoucích účinků po očkování. Podpora bude poskytována neprodleně v reálném čase pomocí elektronických médií(telekonference, email atd.) a/nebo v terénu.
 1. Provádění školení školitelů ohledně bezpečnosti vakcín, kontraindikací a klinického řízení nežádoucích účinků po očkování.
 2. Spolupracující středisko WHO poskytne kvalifikované a zkušené odborníky, kteří povedou školení WHO pro zdravotnické pracovníky pro přípravu hlavních spolehlivých školitelů v oblasti bezpečnosti vakcinace a kontraindikací.

Materiály WHO

Směrnice „Bezpečnost vakcinace a její falešné kontraindikace ”
Směrnice „Bezpečnost vakcinace a její falešné kontraindikace“ (ruská verze)
Informační listy k vakcíně
Další materiály WHO

Kontakt

Použijte prosím kontaktní stránku.