Hospital Clínico Universitario de Santiago

Spolupracující centrum pro bezpečnost vakcinace

The Hospital Clínico Universitario de Santiago, součást organizace Galician HealthcareSystem (SERGAS), byla v roce 2018 Přijata Světovou zdravotnickou organizací jako její Spolupracující Spolupracující centrum pro bezpečnost vakcinace.

Jedná se o velkou zodpovědnost a výzvu, kterou je však možné přijmou díky skvělému multidisciplinárnímu týmu nemocnice Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Název univerzity, nemocnice, výzkumného ústavu, akademie či ministerstva
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Název divize, oddělení, sekce nebo oblasti
Pediatrické oddělení

Město
Santiago de Compostela

Název
WHO Collaborating Center for Vaccine Safety (Spolupracující centrum WHO pro bezpečnost vakcinace)

Doba trvání:
4 roky – březen 2018 až březen 2022

Koordinátor

Federico Martinón Torres, MD, PhD, Prof

Zástupce koordinátora

Irene Rivero Calle, MD, PhD

Tým WHO CC

María Fernández Prada, MD, PhD
José Gómez Rial, MD, PhD
Ana Isabel Dacosta Urbieta, MD
Fernando Caamaño Viñas, MD
Montserrat López Franco, MD
Alberto Gómez Carballa, PhD
Jacobo Pardo Seco, PhD

Spolupracovníci

Antonio Rodríguez Núñez, MD, PhD, Prof
Jesús Eiris Puñal, MD, PhD
José Domingo Moure González, MD, PhD

Vedoucí výzkumu a pomocný personál

Belén Mosquera Pérez
Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez, PhD
Cristina Serén Trasorras

Hlavní cíle

 • Poskytování pomoci WHO při vývoji/aktualizaci školicích materiálů pro zdravotnické pracovníky ohledně bezpečnosti vakcinace, kontraindikací a klinického řízení nežádoucích událostí po očkování.
 • Na žádost WHO spolupracovat při provádění klinických šetření nežádoucích událostí po vakcinaci a krizových reakcí na ně.
 • Přispívat k práci WHO v rámci školení zdravotnických pracovníků ohledně bezpečnosti vakcinace, kontraindikací a zavádění nových vakcín.

Pracovní plán

 1. Pravidelné revize a aktualizace vzdělávacích materiálů WHO ohledně bezpečnosti vakcinace a kontraindikací.
  Na žádost Regionální kanceláře WHO pro Evropu vypracovala Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela vzdělávací materiály pro zdravotnické pracovníky zaměřené na bezpečnost vakcinace a její kontraindikace. Jejich cílem je zlepšit znalosti zdravotnických pracovníků a zvýšit jejich důvěru ve vakcinaci, aby klesl počet promeškaných příležitostí k očkování kojenců kvůli nepodloženým kontraindikacím. Vzdělávací materiály byly použity k zajištění regionálního školení školitelů a školení zdravotnických pracovníků v přední linii na národní úrovni. Spolupracující centrum WHO bude provádět pravidelné revize a aktualizace vzdělávacích materiálů. Aktualizované materiály budou zveřejněny na webových stránkách WHO a bude používány ke vzdělávání zdravotnických pracovníků na regionální a národní úrovni.
 2. Vypracování směrnic a vzdělávacích materiálů pro zdravotnické pracovníky ohledně klinického řízení nežádoucích událostí po vakcinaci.
  Regionální kancelář WHO pro Evropu poskytuje podporu zemím při šetření a reakci na nežádoucí události po vakcinaci. Zkušenosti jednotlivých zemí s reakcemi na soubory nežádoucích událostí po vakcinaci ukázaly potřebu vytvoření dalších nástrojů pro podporu zdravotnických pracovníků při klinickém řízení výskytu souborů nežádoucích účinků spojených s úzkostnou reakcí očkovaných osob. Spolupracující centrum WHO vytvoří směrnice a vzdělávací materiály ohledně klinického řízení nežádoucích účinků po očkování. Vzdělávací materiály budou používány ke školení zdravotnických pracovníků na regionální a národní úrovni a budou zveřejněny na webových stránkách WHO.
 3. Klinická podpora pro WHO při šetření závažných případů a souboru nežádoucích událostí po očkování.
  WHO poskytuje podporu zemím při šetření a reakci na závažné případy a soubory nežádoucích událostí po očkování, včetně odborného poradenství ohledně klinické diagnostiky a klinického řízení. Spolupracující centrum WHO vytvoří multidisciplinární tým klinických odborníků od Poskytovatele veřejných zdravotnických služeb v Galicii (SERGAS), který bude poskytovat podporu zemím při klinickém šetření závažných případů a souborů nežádoucích událostí po očkování. Podpora bude poskytována neprodleně v reálném čase pomocí elektronických médií (telekonference, email atd.) a/nebo v terénu.
 4. Provádění vzdělávání školitelů ohledně bezpečnosti vakcín, kontraindikací a klinického řízení nežádoucích událostí po očkování.
 5. Spolupracující centrum WHO poskytne kvalifikované a zkušené odborníky, kteří povedou školení WHO zdravotnických pracovníků pro přípravu hlavních spolehlivých školitelů v oblasti bezpečnosti vakcinace a kontraindikací.

Materiály WHO

Směrnice „Bezpečnost vakcinace a její falešné kontraindikace ”
Směrnice „Bezpečnost vakcinace a její falešné kontraindikace“ (ruská verze)
Informační listy k vakcíně
Další materiály WHO

Kontakt

Použijte prosím kontaktní stránku.