Copyright

WHO CC-CHUS sprijină accesul deschis la rezultatele publicate ale activității sale, aceasta fiind un element fundamental al misiunii sale precum şi un beneficiu public încurajat ori de cȃte ori va fi nevoie.

Deşi cea mai mare parte a conţinutului publicaţiilor este deţinut de WHO CC-CHUS, pot exista şi materiale care sunt atribuite altor surse de publicare. Pentru reproducerea acestor materiale este necesară permisiunea sursei originale de publicare. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi informațiile de copyright.

Permisiune şi licenţă

Pentru folosirea materialelor WHO CC-CHUS sub licenţa (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Intergovernmental Organization), nu este nevoie de acord din partea WHO CC-CHUS.

De reținut:

  • Este interzisă utilizarea publicaţiilor WHO CC-CHUS pentru promovarea de produse, servicii sau a altei organizaţii cu activităţi specifice.
  • Logo-ul WHO CC-CHUS nu poate fi folosit fără acordul scris din partea WHO CC-CHUS.
  • WHO CC-CHUS nu oferă garanţii de niciun fel, nici exprimate, nici implicite. WHO CC-CHUS nu va fi sub nicio formă considerat răspunzătoare şi nu i se vor imputa daune în urma folosirii publicaţiilor WHO CC-CHUS.

Licenţa  CC BY-NC-SA 3.0 IGO permite utilizatorilor să copieze, să reproducă, să reprinteze, să distribuie, să traducă şi să adapteze materialul în scopuri necomerciale, cu condiţia ca WHO CC-CHUS să fie nominalizat ca sursă, folosindu-se următoarea sursă citată:

[Titlu]. [Locul publicarii]: Organizaţia Mondială a Sănătăţii; [Anul]. Licenţa: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Folosirea acelor materiale WHO CC-CHUS care nu dețin licenţa CC BY-NC-SA 3.0 IGO intră sub incidenţa acordării permisiunii de către WHO CC-CHUS. Unele dintre modurile de a utilizare a acestor materiale sunt:

  • Reproducerea şi traducerea de cifre, tabele, hărţi, fotografii etc...
  • Retiparirea şi traducerea materialului integral;
  • Acordarea de licenţă materialelor sau altor informaţii tehnice din produsele şi serviciile electronice de baze de date.


Pentru a solicita acordul folosirii acestor materiale, vă rugăm sa completaţi acest formular de acordare a permisiunii.

Traduceri şi adaptări

Dacă veţi traduce sau crea o adaptare a publicaţiei WHO CC-CHUS disponibilă sub licenţa CC BY-NC-SA 3.0 IGO, este necesară includerea următorului disclaimer:

În cazul traducerilor: “Această traducere nu a fost creată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii CC (WHO CC-CHUS). WHO CC-CHUS nu este responsabilă de conținutul sau corectitudinea acestei traduceri. Versiunea originală în limba engleză „[Titlu]. Geneva: Organizaţia Mondială a Sănătăţii; [Anul]. Licenţa: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” va reprezenta versiunea autentică şi legală.”

În cazul adaptărilor: „Aceasta este o variantă adaptată a lucrării originale “[Titlu]. Geneva: Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO CC-CHUS); [Anul]. Licenţa: CC BY-NC-SA 3.0 IGO”. Această versiune nu a fost creată de către WHO CC-CHUS. WHO CC-CHUS nu este responsabilă de conţinutul şi corectitudinea acestei versiuni adaptate. Varianta originală rămȃne cea autentică şi legală.”

Adaptările şi traducerile trebuie să fie autorizate conform acelorași condiţii de acordare a licenţei. Rețineți că licenţa CC BY-NC-SA 3.0 IGO poate fi folosită doar de organizaţiile stabilite printr-un tratat sau alt instrument guvernat de legile internationale, având personalitate legală internaţională şi care să nu intre sub incidenţa legilor naţionale, cum ar fi agenţii ale Naţiunilor Unite, organizaţii intraguvernamentale şi organizaţii internaţionale.

Licente similare care pot fi folosite sunt:  CC BY-NC-SA 3.0 si  CC BY-NC-SA 4.0 .

Utilizare în scop comercial

Este nevoie de acordarea permisiunii pentru folosirea în scop comercial sau acreditarea materialelor WHO CC-CHUC, de exemplu, în cazul folosirii materialului în contextul unei activităţi comerciale. Solicitările le puteţi face completȃnd următorul formular de acordare a permisiunii.