Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů na internetu je pro naši organizaci, WHO CollaboratingCenter – Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (WHO CC-CHUS), nanejvýš důležitá. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou popsány zásadyWHO CC ohledně shromažďování a sdílení údajů návštěvníků prostřednictvím webových stránek WHO CC-CHUS. Tyto zásady se vztahují na všechny stránky „WHO CC-CHUS”, tzn. všechny stránky pod doménovým názvem „Covid19infovaccines.com”.

Jaké údaje WHO CC-CHUS shromažďuje?

Běžné používání webových stránek

Obecně platí, že si můžete prohlížet webové stránky, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, či poskytovali své osobní údaje. Jediné informace, které při prohlížení shromažďujeme, jsou ze standardního přihlášení na server. Jedná se zejména o vaši IP (Internet Protocol) adresu, název domény, druh prohlížeče, operační systém a další informace, např. webová stránka, která vás k nám odkázala, soubory, které si stáhnete, stránky, které navštívíte, a datum/čas těchto návštěv.

Shromažďování osobních údajů

Pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru, přihlásíte se na určité stránkyWHO CCCHUS, objednáte si knihu, vyžádáte si informace, poskytnete zpětnou vazbu, podáte přihlášku na volnou pracovní pozici, připojíte se do diskusní skupiny nebo se zapíšete na seznam pro elektronický mailing, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů, jako je např. vaše jméno, poštovní adresa a e-mail.

Tyto informace shromažďujeme pouze s vaším vědomím a svolením a uchováváme je v různých databázích a mailingových seznamech WHO CC-CHUS. Pokud si něco kupujete prostřednictvím webových stránek a platíte kartou, budete požádáni o zadání údajů o vaší platební kartě. Tyto údaje budou přeneseny zabezpečené online platební službě, hostované mimo WHO CC-CHUS. WHO CC-CHUS údaje o platebních kartách neuchovává.

Na stránkách WHO CC-CHUS, které mají zvláštní požadavky na shromažďování osobních údajů, mohou být zveřejněny zásady ochrany osobních údajů specifické pro tyto stránky. V takovém případě budou tyto specifické zásady ve vztahu k těmto obecným zásadám ochrany osobních údajů WHO CC-CHUS doplňující a budou obsahovat další ustanovení platná pro tyto konkrétní stránky.

Na určitých stránkách WHO CC-CHUS budou při registraci nebo uvedení osobních údajů aktivovány cookies*. Po aktivaci těchto cookies si WHO CC-CHUS bude pamatovat vaše údaje, takže při vaší další návštěvě je nebudete muset znovu zadávat. Tento postup nám umožňuje zlepšovat služby, které vám poskytujeme.

Pokud vstoupíte do elektronické diskusní skupiny, ostatní účastníci této skupiny (včetně těch, kteří nejsou zaměstnanci WHO CC-CHUS) uvidí osobní údaje, které jste poskytli. U otevřených diskusních skupin budou tyto informace veřejné.

Co WHO CC-CHUS se shromažďovanými údaji dělá?

Běžné používání webových stránek

Údaje shromažďované při běžném prohlížení domény „covid19infovaccines.com” jsou používány k analýze trendů a užívání stránek WHO CC-CHUS a ke zlepšení užitečnosti stránek. Nesouvisí s žádnými osobními údaji.

Osobní údaje

WHO CC-CHUS může použít osobní údaje, které poskytnete, k tomu, aby:

  • Vás kontaktovala – buď při odpovědi na váš dotaz nebo návrh, nebo k zasílání newsletterů, dokumentů, publikací atd.;
  • Zpracovala vaši přihlášku na volnou pracovní pozici;
  • Potvrdila vaše objednávky a registraci na stránkách;
  • Přijala platby za vaše objednávky prostřednictvím stánek (platební kartou);
  • Si „zapamatovala“ váš online profil a preference;
  • Vám pomohla rychle nalézt informace, které jsou pro vás relevantní podle vašich zájmů, a mohla uzpůsobit obsah na stránkách tak, aby byl pro vás co nejvíce relevantní;
  • Pro účely statické analýzy.

Co když nechci poskytnout osobní údaje?

Poskytování osobních údajů na stránkách WHO CC-CHUS je volitelné. Pokud nechcete poskytnout osobní údaje, můžete přesto stránky WHO CC-CHUS prohlížet a používat, ale nebude moci provádět jisté úkony, např. objednávat zboží, přihlásit se k odběru newsletteru nebo podat přihlášku na volnou pracovní pozici.

Odvolání souhlasu a změna vašich údajů

Kdykoliv můžete své údaje nechat odstranit nebo změnit, stačí se vrátit na webovou stránku, kde jste údaje poprvé poskytli, a kontaktovat kontaktní osobu pro tyto stránky z oddělení WHO CC-CHUS. Pokud na stránkách nejsou kontaktní údaje uvedeny, kontaktujte nás, poskytneme vám další informace.

Bezpečnost

Osobní údaje, které dobrovolně poskytnete na stránkách WHO CC-CHUS třetí straně, neprodáváme ani nesdílíme se třetími stranami. Veškeré informace, které budou poskytnuty WHO CC-CHUS uživatelem stránek WHO CC-CHUS, uchováváme s nejvyšší péčí a maximálně bezpečně a nebudou použity jinak, než je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v zásadách specifických pro příslušné stránky, ani jiným způsobem, než k jakému jste udělili výslovný souhlas. K ochraně údajů vedených v našich systémech před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo vyzrazením, změnou či zničením používá WHO CC-CHUS řadu technologických a bezpečnostních opatření.

Všichni naši zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zapojeni do jejich zpracování, jsou povinni dodržovat mlčenlivost ohledně oficiálních obchodních záležitostí, včetně osobních údajů.

Na stránkách WHO CC-CHUS jsou odkazy na externí stránky mimo doménu who.int. WHO neodpovídá za postupy ve vztahu k ochraně osobních údajů, ani za obsah těchto stránek.

Oznamování změn

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na domovské stránce v zápatí.

Kontakt

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který webový server ukládá ve vašem prohlížeči. Obvykle slouží k přidělení jedinečné identifikace vašemu počítači a bezpečnému uložení informací, jako je uživatelské ID, heslo, preference a online profily.

It is stored Ukládají se na harddisk vašeho počítače.

Ukládání cookies ze stránek Covid19infovaccines.com můžete odmítnout tak, že změníte nastavení cookies v banneru ve spodní části stránek. Různé webové stránky mohou na váš počítač posílat vlastní cookies. K ochraně vašich osobních údajů váš prohlížeč povolí webovým stránkám pouze přístup ke cookies, které vám již tyto stránky poslaly, nikoliv ke cookies posílaným jinými stránkami.