0

Videa

filter by category
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vysvětlení vakcín COVID-19 a očkování – Úvod
2:39
0
Views
0
Likes
17/9/2021
Budou mít příjemci vakcíny proti COVID-19 po očkování pozitivní PCR test? Jak tomu bude v případě antigenního testu?
Views
Likes
12/9/2021
Budu příští rok potřebovat nějakou posilovací dávku, abych byl chráněn před novými variantami?
1:21
Views
Likes
12/9/2021
Některé země začaly s vakcinací dospívajících. Je to bezpečné? A pokud ano, proč všechny země nesnížily spodní věkovou hranici pro očkování?
2:40
Views
Likes
12/9/2021
Souvisí bulka na krku, která se objeví po aplikaci mRNA vakcíny proti COVID-19 značky Pfizer a Moderna, s touto vakcínou?
2:05
Views
Likes
12/9/2021
Měli bychom mít starch z tvrzení o závažných reakcích po očkování proti COVID-19
4:46
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jsou vakcíny proti COVID-19 rovnocenné nebo rozdílné
2:28
1
Views
0
Likes
12/9/2021
Co je syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS)?
2:15
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jestliže může být vakcína AstraZeneca (Vaxzevria) případně spojena se vzácnými událostmi tvorby krevních sraženin, je lepší s očkováním proti COVID-19 počkat, dokud nebude dostupná jiná vakcína?
1:50
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Může být vakcína AstraZeneca proti COVID-19 (Vaxzevria) podávána těhotným ženám?
1:10
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Byla mi podána vakcína AstraZeneca a bolí mě hlava. Měl bych ihned kontaktovat lékaře?
1:20
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jaké jsou časné známky případné tvorby krevních sraženin, vůči kterým by osoby po očkování měly být obezřetné?
1:41
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Existovala nějaká základní onemocnění nebo rizikové faktory u jedinců, kteří po očkování vakcínou AstraZeneca (Vaxzevria) trpěli syndromem trombózy s trombocytopenií (TTS)?
1:31
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Proč některé země neobnovily očkovací programy vakcínou AstraZeneca (Vaxzevria) i přesto, že WHO, EMA a další regulační orgány její použití po vyšetřování možných vedlejších účinků doporučují?
2:30
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Je vakcína Vaxzevria Oxford-AstraZeneca bezpečná?
3:44
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Je vakcína AstraZeneca (Vaxzevria) bezpečná a účinná pro použití u osob ve věku nad 65 let?
2:57
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak účinkuje vakcína proti COVID-19 Oxford-AstraZeneca?
1:44
11
Vakcína Vaxzevria – Oxford-Astra Zeneca

Jak účinkuje vakcína proti COVID-19 Oxford-AstraZeneca?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jaké nežádoucí účinky jsou spojeny s vakcínou Moderna mRNA-1273?
2:15
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Co znamená povolení k nouzovému použití?
1:57
08
Zákonné schválení

Co znamená povolení k nouzovému použití?

3
Views
0
Likes
12/9/2021
Co nastane v případě, kdy nebude dostupná druhá dávka vakcíny AstraZeneca, protože byl očkovací program zastaven nebo není dodávána v dostatečném množství?
1:13
1
Views
0
Likes
12/9/2021
Nebylo by pro zastavení pandemie lepší, kdyby se první dostupné dávky podaly osobám, u kterých je nejvyšší riziko přenosu onemocnění než těm, u kterých je riziko závažné infekce?
1:19
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Kdo by měl být přednostně očkován proti COVID-19 v případě omezeného množství vakcín?
2:52
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Užívám hormonální antikoncepci (orální kontraceptiva, podkožní implantát, kožní náplasti nebo vaginální kroužek). Je nutné její užívání před nebo po podání vakcíny AstraZeneca přerušit?
0:58
0
Views
0
Likes
12/9/2021
V minulosti se u mě objevila krevní sraženina nebo se vyskytuje v rodinné anamnéze. Mám se i přesto nechat očkovat proti COVID-19?
2:04
2
Views
0
Likes
12/9/2021
Existují chronická hematologická onemocnění, která by byla kontraindikací pro podání vakcíny proti COVID-19?
2:53
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Kdy by měla být očkována žena, která plánuje otěhotnět?
0:54
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou být očkovány kojící ženy?
0:50
06
Opatření a kontraindikace

Mohou být očkovány kojící ženy?

6
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou být očkovány těhotné ženy?
1:30
06
Opatření a kontraindikace

Mohou být očkovány těhotné ženy?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou být schválené vakcíny proti COVID-19 podány osobám s poruchami srážlivosti krve nebo léčeným antikoagulancii?
1:13
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Existuje nejvyšší věková hranice pro očkování?
2:05
06
Opatření a kontraindikace

Existuje nejvyšší věková hranice pro očkování?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou být očkováni imunokompromitovaní jedinci?
1:43
06
Opatření a kontraindikace

Mohou být očkováni imunokompromitovaní jedinci?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Měla by být podána druhá dávka očkování proti COVID-19 jedincům, u kterých se po první dávce objevila alergická reakce?
2:03
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou být osoby s alergiemi očkovány mRNA vakcínami?
2:51
06
Opatření a kontraindikace

Mohou být osoby s alergiemi očkovány mRNA vakcínami?

1
Views
0
Likes
12/9/2021
Jaké alergické reakce a kontraindikace mohou být spojeny s očkováním proti COVID-19?
1:36
2
Views
0
Likes
12/9/2021
Co má WHO a EMA na mysli tvrzením, že přínosy očkování převážily nad jeho riziky?
1:13
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Proč do klinických hodnocení nebyly zahrnuty děti?
1:37
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Co se stane v případě, že jsou hlášeny závažné vedlejší účinky?
1:52
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Za jakých okolností by mělo být zastaveno očkování proti COVID-19?
1:53
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Proč některé evropské země dočasně pozastavily použití vakcíny Oxford-AstraZeneca nebo její konkrétní šarže?
2:18
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Může očkování proti COVID-19 ovlivnit plodnost?
1:09
3
Views
0
Likes
12/9/2021
Vyskytují se nežádoucí účinky častěji u osob, které již prodělali infekci?
1:55
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jsou u druhé dávky pozorovány významně častější nežádoucí reakce než u dávky první?
1:53
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou se ještě objevit nějaké další neznámé vedlejší účinky očkování?
1:38
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak se sleduje bezpečnost očkování?
2:01
05
Bezpečnost

Jak se sleduje bezpečnost očkování?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak zjistíme, že jsou COVID-19 vakcíny bezpečné?
2:09
05
Bezpečnost

Jak zjistíme, že jsou COVID-19 vakcíny bezpečné?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Existuje časové omezení pro interval mezi dávkami mRNA vakcíny a vakcíny Oxford-AstraZeneca?
1:17
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou být v první a druhé dávce podány různé vakcíny? Je to bezpečné a účinné?
1:12
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Co víme o souběžném podání s jinými vakcínami (například proti chřipce a COVID-19)?
1:13
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Proč je u některých vakcín proti COVID-19 nutné podat druhou dávku?
0:57
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jsem chráněn před podáním druhé očkovací dávky?
1:12
1
Views
0
Likes
12/9/2021
Pokud jedinec po očkování nevytvořil vysoký titr protilátek, měl by být očkován znovu jinou vakcínou? Je to bezpečné? Jaký by měl být interval mezi očkováním?
1:11
1
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak rychle by vakcíny proti COVID-19 mohly zastavit pandemii?
1:21
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Budou vakcíny schopny eliminovat nebo eradikovat COVID-19?
1:11
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak rychle vakcína účinkuje a na jak dlouho poskytuje ochranu?
1:58
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Co se stane, jestli nebude naočkován dostatečný počet osob?
1:30
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak se můžeme vrátit k normálnímu životu, jestliže se mutace vyvíjí rychleji, než je možné upravovat vakcíny?
1:35
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Je pravda, že nové varianty viru způsobují závažnější průběh onemocnění?
1:30
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Bude nutné každoroční očkování?
1:30
1
Views
0
Likes
12/9/2021
Co nastane, pokud nebudou vakcíny proti novým variantám nadále účinné?
2:08
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Může být očkován pacient se suspektní nebo potvrzenou infekcí COVID-19?
1:52
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Pokud vezmeme v potaz povahu tohoto viru, je realistické očekávat univerzální vakcínu proti COVID-19 nebo bude nutné každoroční přeočkování jako u chřipky?
1:43
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jaká míra proočkovanosti je nutná pro dosažení kolektivní imunity?
1:58
1
Views
0
Likes
12/9/2021
Může očkování samo o sobě vyřešit pandemii?
1:32
02
Očkování a infekce

Může očkování samo o sobě vyřešit pandemii?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Mohou lidé po očkování jednou nebo oběma dávkami vakcíny stále onemocnět COVID-19 a přenášet virus?
2:13
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jaké testy nebo vyšetření je před očkováním proti COVID-19 potřeba podstoupit?
0:57
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak zjistím, jakou vakcínu proti COVID-19 zvolit nebo doporučit?
1:32
01
Obecné otázky

Jak zjistím, jakou vakcínu proti COVID-19 zvolit nebo doporučit?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak účinkují vakcíny na bázi proteinu?
3:44
01
Obecné otázky

Jak účinkují vakcíny na bázi proteinu?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak účinkuje inaktivovaná vakcína?
4:41
01
Obecné otázky

Jak účinkuje inaktivovaná vakcína?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Co je třetí fáze klinického hodnocení? Kolik lidí obvykle zahrnuje? Jaké konkrétní skupiny obyvatel?
1:40
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak bychom měli reagovat na tvrzení, že mRNA vakcíny mohou vyvolat genetickou změnu, která se projeví v následujících desetiletích?
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak účinkují vektorové vakcíny?
3:34
01
Obecné otázky

Jak účinkují vektorové vakcíny?

0
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak účinkují mRNA vakcíny, jako jsou Pfizer-BioNTech Comirnaty a Moderna mRNA-1273?
2:13
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Co jsou klinická hodnocení a jsou dostatečná pro prokázání bezpečnosti vakcín?
3:21
3
Views
0
Likes
12/9/2021
Jak je možné vyvinout vakcíny rekordně rychle a zároveň udržet jejich kvalitu a bezpečnost?
2:29
0
Views
0
Likes
12/9/2021
Nenašli jsme žádné výsledky, zkuste to znovu