Podmínky používání webových stránek

Tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky používání“) platí pro webové stránkyWHO CC-CHUS na adrese www.covid19infovaccines.com a jejich subdomény (dále jen „Stránky“). Stránky jsou vlastnictvím organizace WHO Colaborating Center forVaccine Safety – Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela („WHO CC-CHUS“) a jejích poskytovatelů licence. POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ; POKUD NESOUHLASÍTE, PAK TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

WHO CC-CHUS si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoliv měnit, upravovat, doplňovat nebo odstraňovat části těchto Podmínek používání. Je vaší povinností průběžně sledovat, zda v těchto Podmínkách používání nedošlo ke změnám. Pokud budete Stránky nadále používat i po zveřejnění změn, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud budete dodržovat tyto Podmínky používání, WHO vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřevoditelné, omezené oprávnění vstupovat na Stránky a používat je.

Vaše používání Stránek

Nesmíte se pokusit získat neoprávněný přístup k jakékoliv části nebo funkci Stránek ani jiných systémů či sítí napojených na Stránky nebo servery WHO CC-CHUS, ani ke službám nabízeným na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, nelegálním způsobem, jako je např. hacking nebo vytěžování hesel.

Nesmíte sondovat, skenovat ani testovat zranitelnost Stránek či sítě napojené na Stránky, ani porušovat bezpečnostní či ověřovací opatření na Stránkách či sítích napojených na Stránky. Nesmíte zpětně vyhledávat, vysledovávat nebo se pokoušet vypátrat zdroj jakýchkoliv údajů o ostatních uživatelích či návštěvnících Stránek nebo jiných zákaznících WHO CC-CHUS, včetně jakéhokoliv účtu WHO CC-CHUS, jehož nejste majitelem, ani využívat Stránky či služby nebo informace zpřístupněné či nabízené na Stránkách nebo jejich prostřednictvím jakýmkoliv způsobem, jestliže by bylo účelem odhalit jakékoliv údaje, kromě jiného včetně osobních údajů či informací jiných než vašich vlastních, z těchto Stránek.

Zavazujete se, že neprovedete žádnou akci, která by vystavila infrastrukturu Stránek nebo systémů či sítí WHO CC-CHUS nebo jiných systémů nebo sítí napojených na Stránky nebo WHO CC-CHUS nepřiměřené nebo nepoměrně velké zátěži.

Zavazujete se nepoužívat žádná zařízení, software ani program, kterým byste narušili nebo se pokoušeli narušit řádné fungování Stránek nebo transakcí probíhajících na Stránkách či používání Stránek jinou osobou.

Nesmíte falšovat záhlaví ani jinak manipulovat identifikátory, abyste zahalili původ zprávy nebo přenosu, který budete posílat WHO CC-CHUS na Stránky nebo jejich prostřednictvím či službě nabízené na Stránkách či jejich prostřednictvím. Nesmítepředstírat, že jste někdo jiný či že zastupujete někoho jiného, nebo se vydávat za jinou osobu či subjekt.

Stránky či Obsah nesmíte používat k protiprávním účelům či k účelům zakázaným těmito Podmínkami používání, ani vyžadovat provedení nezákonné činnosti či jiné činnosti, která porušuje práva WHO CC-CHUS či práva jiných osob.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Přečtěte si prosím důkladně toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, než začnete používat stránky „covid19infovaccines.com” provozované WHO CC-CHUS.

Obsah zobrazený na stránkách je duševním vlastnictvím organizace The WHO Collaborating Centre for Vaccine Safety of Santiago („WHO CC-CHUS“). Další informace ohledně autorských práv naleznete na této stránce.

Přestože děláme maximum pro to, abychom zajistili pravdivost a aktuálnost informací na těchto stránkách (pokud nejsou označeny jako archivní materiál), tyto informace nepředstavují poskytnutí odborného poradenství. WHO Collaborating Centre forVaccine Safety of Santiago („WHO CC-CHUS“) nezaručuje a nepřebírá jakoukoliv právní odpovědnost v souvislosti s pravdivostí, spolehlivostí, aktuálností či úplností informací na těchto stránkách nebo propojených stránkách. Uživatelé by měli vyhledat nezávislé odborné poradenství, než se spolehnou na informace zde uvedené nebo než na jejich základě uzavřou nějaký závazek. Tyto informace jsou zveřejňovány pouze pro informační a referenční účely.

Vstupem na tyto stránky přebíráte veškerá rizika spojená s používáním těchto stránek, včetně rizik pro váš počítač, software nebo data vyvolaných viry, které mohou být přeneseny, staženy nebo aktivovány přes tyto stránky, externí stránky a/nebo jejich obsah.

Materiály, souhrnná stanoviska, normy či doporučení třetích stran, které mohou být na těchto stránkách rovněž uvedeny, nutně neodrážejí názor WHO Collaborating Centre for Vaccine Safety of Santiago, ani nenaznačují závazek k určitému postupu.

WHO CC-CHUS nemá přímou kontrolu nad obsahem napojených stránek ani nad změnami, které mohou být v obsahu těchto stránek provedeny. Odkazy na externí stránky jsou poskytovány v dobré víře, ale je povinností uživatele vytvořit si vlastní úsudek ohledně pravdivosti, aktuálnosti, spolehlivosti a správnosti informací uvedených na napojených externích stránkách. Odkazy na externí stránky nepředstavují souhlas či doporučení ohledně materiálů na těchto stránkách ani produktů či služeb třetích stran nabízených na těchto stránkách či jejich prostřednictvím. Uživatelé odkazů poskytovaných na těchto stránkách si musí uvědomovat, jaká organizace hostuje webové stránky, které navštívili.

WHO CC-CHUS tímto vylučuje veškerou odpovědnost v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

WHO CC-CHUS usiluje o to, aby byly její stránky nepřetržitě online. WHO CC-CHUS však neodpovídá za případy, kdy dojde k dočasnému odstavení stránek kvůli technickým problémům mimo její kontrolu.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoliv změnit. Pokud chcete mít stále aktuální informace o posledních změnách, doporučujeme vám tyto stránky pravidelněnavštěvovat.