Autorská práva

WHO CC-CHUS podporuje otevřený přístup ke zveřejněným výstupům své činnostijako zásadní součást svého poslání a veřejného prospěchu, který hodlá prosazovat, kdekoliv to jen bude možné.

Ačkoliv je WHO CC-CHUS vlastníkem většiny obsahu zveřejňovaného WHO CC-CHUS, mohou se zde objevit materiály, u nichž je uveden jiný publikovaný zdroj. Ke kopírování těchto materiálů je obvykle nutné povolení původního zdroje. Úplné informace naleznete v upozornění na autorská práva v příslušném publikovaném materiálu.

Povolení a licence

K používání materiálů vydaných pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Intergovernmental Organization (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) není nutné povolení od WHO CC-CHUS.

Upozorňujeme, že:

• Publikace WHO CC-CHUS nelze používat k propagaci nebo podpoře produktů,služeb či konkrétní organizace.
• Logo WHO CC-CHUS nelze použít bez písemného povolení od WHO CC-CHUS.
• WHO CC-CHUS neposkytuje žádnou záruku, výslovnou či vyplývající. WHO CC-CHUS v žádném případě neodpovídá za škody vzniklé použitím publikací WHO CC-CHUS.

Na základě licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO mohou uživatelé volně kopírovat, reprodukovat, tisknout, rozšiřovat, překládat a upravovat dílo k nekomerčním účelům, pokud WHO CC-CHUS uvedou jako zdroj, za použití následné doporučené citace:

[Název]. [Místo publikace]: Světová zdravotnická organizace; [rok]. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Používat materiály WHO CC-CHUS, které nejsou přístupné na základě licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO, je možné na základě povolení od WHO CC-CHUS. Způsoby použití těchto materiálů zahrnují zejména:

• reprodukci a překlad čísel, tabulek, map, fotografií atd.
• tisk a překlad celých děl
• poskytování licencí k materiálům či jiným technickým informacím v produktech a službách elektronických databází.

Povolení k používání těchto materiálů si lze vyžádat prostřednictvím následujícího formuláře pro udělení povolení.

Překlady a upravené verze

If you create Pokud vytvoříte upravenou verzi nebo překlad publikace WHO CC-CHUS dostupné na základě licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO , uveďte následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

U překladů: “Tento překlad nevytvořila organizace World Health Organization CC(WHO CC-CHUS). WHO CC-CHUS neodpovídá za obsah ani přesnost tohoto překladu. Původní anglické vydání „[Název]. Ženeva: Světová zdravotnická organizace; [Rok]. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” je závazným a původním vydáním.”

U upravených verzí: “Toto je upravená verze původního díla „[Název]. Ženeva: Světová zdravotnická organizace; [Rok]. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO”. Tuto úpravu nevytvořila WHO CC-CHUS. WHO CC-CHUS neodpovídá za obsah ani přesnost této upravené verze. Původní vydání je závazným a původním vydáním.”

K upravené verzi nebo překladu musí být poskytnuta licence na základě stejných nebo podobných licenčních podmínek. Upozorňujeme, že licenci CC BY-NC-SA 3.0 IGO mohou používat pouze organizace založené mezinárodní smlouvou či jinou listinou dle mezinárodního práva, které mají vlastní právní subjektivitu a které nepodléhají vnitrostátním právním předpisům, např. agentury OSN, mezivládní organizace a mezinárodní organizace.

Podobné licence, které lze použít, jsou licence CC BY-NC-SA 3.0 nebo CC BY-NC-SA 4.0.

Komerční použití

Ke komerčnímu použití a poskytnutí licence k materiálům WHO CC-CHUS je nutné povolení, např. v případě použití materiálů v rámci obchodní činnosti. Povolení si lze vyžádat prostřednictvím následujícího formuláře.