2
Vakcíny a infekce

Co nastane, pokud nebudou vakcíny proti novým variantám nadále účinné?

2:08
70
Zobrazení
0
Likes
4/14/2021

Víme, že viry SARS-CoV-2 se budou neustále vyvíjet. Některé nové varianty mohou souviset s biologickými výhodami, které nakonec vedou k vyšší přenositelnosti, závažnosti onemocnění, riziku opětovné infekce nebo ke změně antigenního cíle vakcín, což vede ke snížení jejich účinnosti. Nenastane to ale náhle, což znamená, že ochrana vyvolaná vakcínou je rozsáhlá a zahrnuje jak humorální, tak buněčnou odpověď. Protein S, antigen obsažený ve vakcínách, je objemný a vyvolává tedy širokou škálu neutralizačních protilátek. Jakmile však dojde k nahromadění kritického počtu mutací v doméně S proteinu vázající receptor, neutralizační kapacita vakcíny může být narušena.

WHO a její partneři uplatňují koordinovaný přístup pro sledování a hodnocení variant a jejich vlivu na účinnost vakcín.

Je nutné udělat všechno pro to, abychom snížili cirkulaci viru v populaci a zpozdili mutace, které mohou snižovat účinnost stávajících vakcín. Virus se vyvíjí pouze skrze svou replikaci, a tak předcházet šíření infekce všemi dostupnými prostředky je cesta, jak ovlivnit vznik nových variant. Zdá se být stále jasnější, že výrobci se budou muset přizpůsobit vývoji viru COVID-19 a pro vyvíjení budoucích vakcín nebo booster dávek vzít v úvahu jeho nejnovější varianty.

Značky