0
Série názorů odborníků

Jak se můžeme vypořádat s váháním, zda se nechat očkovat?

3:00
408
Zobrazení
1
Likes
11/1/2021

Jak jsem už zmínil, bohužel vedle pozitivního zájmu vzrostl i zájem negativní. A když se zamýšlíme nad tím, co se s tím dá dělat, napadá nás, že samozřejmě z krátkodobého hlediska je možné pro ovlivnění veřejného mínění využít tisk a jiné prostředky. Ale podle mého názoru – a říkal jsem to už před epidemií COVID-19 – je potřeba začít už v dětství. Musíme děti vzdělávat, a když říkám „děti“, myslím tím i děti na středních školách, na gymnáziích. Teď si nemůžu vzpomenout na to španělské označení středních škol. Ale v každém případě musíme děti vzdělávat ohledně toho, co to jsou vakcíny, jak působí a proč jsou důležité. Ve Spojených státech teď vidíme, jaký má dopad, když tohle neděláme. Setkáváme se s odporem proti očkování, který je založen na osobním přesvědčení, nesmyslných informacích a podobně. A já si myslím, že je s tím možné pracovat, ale je s tím potřeba pracovat v rané fázi života, protože jakmile lidé dospějí, mají už hotové názory, které jsou často založeny na informacích, které jsou nesprávné. Je velmi těžké tyto názory u dospělých změnit, protože mají tendenci se těchto svých názorů držet, ať se děje, co se děje.

Značky