16
Očkování proti COVID-19 a krizi na Ukrajině

Jak může osoba, která byla očkována na Ukrajině, získat doklad o očkování proti COVID-19, pokud nyní pobývá v jiné zemi?

2:32
152
Zobrazení
0
Likes
6/27/2022

Očkování podané na Ukrajině je zaznamenáno v národním elektronickém zdravotnickém systému. Prostřednictvím tohoto systému může být očkovanému jedinci vydán buď papírový certifikát, nebo elektronický certifikát s QR kódem v mobilní aplikaci „Diia“[^1].

Každý uprchlík z Ukrajiny nebo osoba, která byla vysídlena v rámci Ukrajiny, může učinit následující kroky, aby pro sebe nebo své děti požádala a na dálku získala doklad o stavu očkování:

  • Dotyčný požádá o „očkovací certifikát“ poskytovatele zdravotní péče, u něhož je registrován. Žadatel by měl uvést, v jaké formě by certifikát rád obdržel (papírové nebo digitální) a preferovaný způsob komunikace (např. e-mail).
  • Poskytovatel zdravotní péče na Ukrajině získá informace o očkování žadatele (nebo jeho dítěte) z elektronického zdravotnického systému. Digitální opis certifikátu může poskytovatel podepsat elektronicky na následujícím odkazu: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv. Papírovou kopii poskytovatel podepíše a opatří razítkem.
  • Poskytovatel zdravotní péče následně zašle digitální nebo papírový certifikát žadateli.

Další informace jsou k dispozici v dokumentu WHO:

Vystavení dokladu o stavu očkování a posouzení záznamů o očkování uprchlíků z Ukrajiny. Dodatek Směrnice pro očkování a prevenci výskytu chorob, jimž lze očkováním zabránit, pro země přijímající uprchlíky z Ukrajiny, aktualizace z dubna 2022.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/353409

 

Reference:

  1. https://diia.gov.ua/services/covid19-sertifikat-pro-vakcinaciyu
Značky

Pokud má osoba doklad o očkování proti COVID-19, které získala mimo Ukrajinu, musí po návratu na Ukrajinu začít celou očkovací sérii znovu nebo může obdržet další plánovanou dávku?

1:20

Pokud osoba obdržela mimo území Ukrajiny vakcínu, která není na Ukrajině registrovaná, je toto očkování na Ukrajině uznáno?

1:16

Je dobré vzít si „očkovací certifikát“ s sebou, pokud opouštíte Ukrajinu za účelem pobytu v jiné zemi?

0:15

Může být během jedné návštěvy lékaře dospělý jedinec očkován dalšími vakcínami (např. vakcínou Tdap proti tetanu/záškrtu/černému kašli) současně s vakcínou proti COVID-19?

1:24

Jak může osoba, která byla očkována na Ukrajině, získat doklad o očkování proti COVID-19, pokud nyní pobývá v jiné zemi?

2:32

Pokud osoba z Ukrajiny pobývá v zemi, kde se doporučené intervaly mezi očkováním proti COVID-19 liší od intervalů platných na Ukrajině, který program a intervaly by se měly dodržovat?

0:40

Pokud ukrajinský občan dočasně pobývá mimo svou vlast, měl by první nebo další plánovanou dávku obdržet v hostitelské zemi, nebo s ní má počkat na svůj návrat na Ukrajinu?

1:25

Jsou vakcíny proti COVID-19, které se aplikují na Ukrajině, uznávány i v jiných státech?

1:25

Pokud jsou dospělý nebo dítě z Ukrajiny očkováni během svého pobytu v hostitelské zemi, mají po návratu na Ukrajinu poskytnout svůj doklad o očkování svému poskytovateli zdravotní péče?

1:24