16
Očkování proti COVID-19 a krizi na Ukrajině

Pokud má osoba doklad o očkování proti COVID-19, které získala mimo Ukrajinu, musí po návratu na Ukrajinu začít celou očkovací sérii znovu nebo může obdržet další plánovanou dávku?

1:20
20
Zobrazení
0
Likes
6/27/2022

Informace o očkovacích dávkách proti COVID-19, které osoba obdržela mimo území Ukrajiny (pokud je vakcína rovněž registrovaná na Ukrajině), by po jejím návratu na Ukrajinu měly být vloženy do jejího profilu v elektronickém zdravotnickém systému. Podle ukrajinských národních zdravotnických úřadů by tyto osoby měly podstoupit další očkování v souladu s národním programem očkování a příslušnými směrnicemi.

WHO doporučuje, aby osoby, které jsou způsobilé k očkování a které obdržely jednu dávku vakcíny proti COVID-19, obdržely druhou dávku a posilovací dávku (stejné nebo jiné vakcíny proti COVID-19). Osoby, které jsou způsobilé k očkování a mají certifikát o aplikaci dvou dávek, by měly obdržet posilovací dávku.

Značky

Pokud má osoba doklad o očkování proti COVID-19, které získala mimo Ukrajinu, musí po návratu na Ukrajinu začít celou očkovací sérii znovu nebo může obdržet další plánovanou dávku?

1:20

Pokud osoba obdržela mimo území Ukrajiny vakcínu, která není na Ukrajině registrovaná, je toto očkování na Ukrajině uznáno?

1:16

Je dobré vzít si „očkovací certifikát“ s sebou, pokud opouštíte Ukrajinu za účelem pobytu v jiné zemi?

0:15

Může být během jedné návštěvy lékaře dospělý jedinec očkován dalšími vakcínami (např. vakcínou Tdap proti tetanu/záškrtu/černému kašli) současně s vakcínou proti COVID-19?

1:24

Jak může osoba, která byla očkována na Ukrajině, získat doklad o očkování proti COVID-19, pokud nyní pobývá v jiné zemi?

2:32

Pokud osoba z Ukrajiny pobývá v zemi, kde se doporučené intervaly mezi očkováním proti COVID-19 liší od intervalů platných na Ukrajině, který program a intervaly by se měly dodržovat?

0:40

Pokud ukrajinský občan dočasně pobývá mimo svou vlast, měl by první nebo další plánovanou dávku obdržet v hostitelské zemi, nebo s ní má počkat na svůj návrat na Ukrajinu?

1:25

Jsou vakcíny proti COVID-19, které se aplikují na Ukrajině, uznávány i v jiných státech?

1:25

Pokud jsou dospělý nebo dítě z Ukrajiny očkováni během svého pobytu v hostitelské zemi, mají po návratu na Ukrajinu poskytnout svůj doklad o očkování svému poskytovateli zdravotní péče?

1:24