16
Očkování proti COVID-19 a krizi na Ukrajině

Pokud ukrajinský občan dočasně pobývá mimo svou vlast, měl by první nebo další plánovanou dávku obdržet v hostitelské zemi, nebo s ní má počkat na svůj návrat na Ukrajinu?

1:25
12
Zobrazení
0
Likes
6/27/2022

Ukrajinským občanům pobývajícím mimo svou zemi se doporučuje, aby kontaktovali poskytovatele zdravotní péče nebo navštívili očkovací centrum v hostitelské zemi a o svém stavu očkování se poradili a případně obdrželi další očkovací dávku. Očkování proti COVID-19 by měli zahájit, nebo v něm pokračovat, podle národních směrnic hostitelské země.

WHO doporučuje, aby jedinci způsobilí k očkování, kteří prokazatelně získali jednu dávku očkování, podstoupili druhé i posilující očkování. Jedinci způsobilí k očkování, kteří mají doklad o dvou dávkách, by měli obdržet posilující dávku. V zájmu nejlepší ochrany by měly být podány všechny doporučené dávky, a to bez ohledu na to, zda dotyčný onemocnění COVID-19 prodělal.

Značky

Pokud má osoba doklad o očkování proti COVID-19, které získala mimo Ukrajinu, musí po návratu na Ukrajinu začít celou očkovací sérii znovu nebo může obdržet další plánovanou dávku?

1:20

Pokud osoba obdržela mimo území Ukrajiny vakcínu, která není na Ukrajině registrovaná, je toto očkování na Ukrajině uznáno?

1:16

Je dobré vzít si „očkovací certifikát“ s sebou, pokud opouštíte Ukrajinu za účelem pobytu v jiné zemi?

0:15

Může být během jedné návštěvy lékaře dospělý jedinec očkován dalšími vakcínami (např. vakcínou Tdap proti tetanu/záškrtu/černému kašli) současně s vakcínou proti COVID-19?

1:24

Jak může osoba, která byla očkována na Ukrajině, získat doklad o očkování proti COVID-19, pokud nyní pobývá v jiné zemi?

2:32

Pokud osoba z Ukrajiny pobývá v zemi, kde se doporučené intervaly mezi očkováním proti COVID-19 liší od intervalů platných na Ukrajině, který program a intervaly by se měly dodržovat?

0:40

Pokud ukrajinský občan dočasně pobývá mimo svou vlast, měl by první nebo další plánovanou dávku obdržet v hostitelské zemi, nebo s ní má počkat na svůj návrat na Ukrajinu?

1:25

Jsou vakcíny proti COVID-19, které se aplikují na Ukrajině, uznávány i v jiných státech?

1:25

Pokud jsou dospělý nebo dítě z Ukrajiny očkováni během svého pobytu v hostitelské zemi, mají po návratu na Ukrajinu poskytnout svůj doklad o očkování svému poskytovateli zdravotní péče?

1:24