16
Očkování proti COVID-19 a krizi na Ukrajině

Jsou vakcíny proti COVID-19, které se aplikují na Ukrajině, uznávány i v jiných státech?

1:25
50
Zobrazení
0
Likes
6/27/2022

Každý stát si sám stanoví, jaké vakcíny akceptuje. Všeobecně lze říci, že státy uznávají vakcíny schválené národními regulačními úřady a vakcíny, které jsou schválené WHO k nouzovému použití.

Všechny vakcíny, které jsou na Ukrajině registrované, byly WHO schváleny pro nouzové použití. V hostitelské zemi je potřeba prověřit, které vakcíny proti COVID-19 uznává a jaká pravidla platí pro osoby, které se chtějí nechat očkovat.

Je důležité vést záznam o jakékoliv aplikované vakcíně proti COVID-19, protože může usnadnit cestování a návštěvu zdravotnických zařízení v souladu s nařízeními dané hostitelské země. Po návratu na Ukrajinu mohou tyto doklady rovněž posloužit při rozhodování o dalších očkovacích dávkách, které jsou potřeba pro maximální ochranu proti COVID-19.

Značky

Pokud má osoba doklad o očkování proti COVID-19, které získala mimo Ukrajinu, musí po návratu na Ukrajinu začít celou očkovací sérii znovu nebo může obdržet další plánovanou dávku?

1:20

Pokud osoba obdržela mimo území Ukrajiny vakcínu, která není na Ukrajině registrovaná, je toto očkování na Ukrajině uznáno?

1:16

Je dobré vzít si „očkovací certifikát“ s sebou, pokud opouštíte Ukrajinu za účelem pobytu v jiné zemi?

0:15

Může být během jedné návštěvy lékaře dospělý jedinec očkován dalšími vakcínami (např. vakcínou Tdap proti tetanu/záškrtu/černému kašli) současně s vakcínou proti COVID-19?

1:24

Jak může osoba, která byla očkována na Ukrajině, získat doklad o očkování proti COVID-19, pokud nyní pobývá v jiné zemi?

2:32

Pokud osoba z Ukrajiny pobývá v zemi, kde se doporučené intervaly mezi očkováním proti COVID-19 liší od intervalů platných na Ukrajině, který program a intervaly by se měly dodržovat?

0:40

Pokud ukrajinský občan dočasně pobývá mimo svou vlast, měl by první nebo další plánovanou dávku obdržet v hostitelské zemi, nebo s ní má počkat na svůj návrat na Ukrajinu?

1:25

Jsou vakcíny proti COVID-19, které se aplikují na Ukrajině, uznávány i v jiných státech?

1:25

Pokud jsou dospělý nebo dítě z Ukrajiny očkováni během svého pobytu v hostitelské zemi, mají po návratu na Ukrajinu poskytnout svůj doklad o očkování svému poskytovateli zdravotní péče?

1:24