1
Obecné otázky

Jak účinkují vakcíny na bázi proteinu?

3:44
2776
Zobrazení
23
Likes
3/17/2023

Místo toho, aby byl pro vyvolání imunitní odpovědi zaveden celý patogen, podjednotkové vakcíny, někdy také označované jako acelulární vakcíny, obsahují pouze jeho purifikovanou část, která byla specificky vybrána díky své schopnosti stimulovat buňky imunitního systému. Tyto fragmenty nejsou schopny způsobit onemocnění, a proto jsou podjednotkové vakcíny považovány za velmi bezpečné. Existuje jich několik typů: proteinová podjednotková vakcína obsahující specifické izolované proteiny virových nebo bakteriálních patogenů; polysacharidové vakcíny obsahující řetězce molekul cukru (polysacharidů), které se nacházejí v buněčných stěnách některých bakterií; a konjugované podjednotkové vakcíny, které vážou polysacharidový řetězec na proteinový nosič, aby vyzkoušely a posílily imunitní odpověď organismu. Proti viru, který způsobuje onemocnění COVID-19, byly vyvinuty pouze proteinové podjednotkové vakcíny.

Další podjednotkové vakcíny jsou již široce využívány. Mezi příklady patří vakcína proti hepatitidě B a acelulární pertusové vakcíny (podjednotka proteinu), pneumokoková polysacharidová vakcína a vakcína MenACWY, která obsahuje polysacharidy z povrchu čtyř druhů bakterií způsobujících meningokokové onemocnění spojené s toxoidem záškrtu nebo tetanu (konjugovaná podjednotka).

Podjednotkové vakcíny obsahují fragmenty proteinu a/nebo polysacharidu patogenu, které byly pečlivě zkoumány, aby bylo možné určit kombinace těchto molekul schopné vyvolávat silnou a účinnou imunitní odpověď. Riziko vedlejších účinků je minimalizováno omezením přístupu patogenu do imunitního systému. Takové vakcíny jsou také relativně málo nákladné, snadné pro výrobu a stabilnější než ty, které obsahují celé viry nebo bakterie.

Nevýhodou takovéto přesnosti je, že antigeny používané pro vyvolání imunitní odpovědi mohou postrádat molekulární struktury tzv. molekulární vzorce spojené s patogeny, které jsou běžné pro tuto třídu patogenů. Pokud chybí tyto struktury, které buňky imunitního systému čtou a rozeznávají jako nebezpečné signály, může dojít ke slabší imunitní odpovědi. Také proto, že antigeny neinfikují přímo buňky, podjednotkové vakcíny vyvolávají většinou pouze protilátkovou imunitní odpověď. Ta může být slabší než u jiných typů vakcín. Aby se tento problém vyřešil, jsou vakcíny často podávány spolu s adjuvanty (látky, které stimulují imunitní systém) a může být potřeba aplikovat i tuto posilovací dávku.

Aktualizace (březen 2023):

Jedna vakcína na bázi proteinů (Nuvaxovid/Covovax) byla zařazena na seznam přípravků pro nouzové použití Světové zdravotnické organizace (WHO).

Značky

Vysvětlení vakcín COVID-19 a očkování – Úvod

2:39

Vakcíny chrání před závažným průběhem onemocnění COVID-19

1:22

Proč jsou někteří očkovaní hospitalizováni s COVID-19?

0:58

Jak je možné vyvinout vakcíny rekordně rychle a zároveň udržet jejich kvalitu a bezpečnost?

2:29

Co jsou klinická hodnocení a jsou dostatečná pro prokázání bezpečnosti vakcín?

3:21

Jak účinkují mRNA vakcíny, jako jsou Pfizer-BioNTech Comirnaty a Moderna mRNA-1273?

2:13

Jak účinkují vektorové vakcíny?

Jak bychom měli reagovat na tvrzení, že mRNA vakcíny mohou vyvolat genetickou změnu, která se projeví v následujících desetiletích?

2:36

Jak účinkují vakcíny na bázi proteinu?

3:44

Jak zjistím, jakou vakcínu proti COVID-19 zvolit nebo doporučit?

Jaké testy nebo vyšetření je před očkováním proti COVID-19 potřeba podstoupit?

0:57

Může nová varianta viru SARS-CoV-2 způsobovat závažnější průběh onemocnění?

1:40

Proč by se měli očkovat starší dospělí?

1:33

Stane-li se COVID-19 endemickým, je očkování stále potřeba?

1:01

Proč je nutné zůstat ve zdravotnickém zařízení 15-30 minut po očkování proti COVID-19?

1:42

Je možné nakazit se onemocněním COVID-19 během návštěvy zdravotnického zařízení z důvodu očkování?

1:12

Co jsou tak zvané COVID-19 bivalentní posilovací vakcíny?

5:07

Jaké je doporučené použití aktualizovaných bivalentních COVID-19 posilovacích vakcín?

2:15

Jak aktualizované bivalentní vakcíny proti COVID-19 fungují?

1:52