1
Obecné otázky

Jak zjistím, jakou vakcínu proti COVID-19 zvolit nebo doporučit?

Všechny vakcíny proti COVID-19, které byly schváleny pro nouzové použití podle WHO a/nebo povoleny příslušnými regulačními orgány, splnily veškerá regulační doporučení a standardy. Strategická poradní skupina expertů WHO (SAGE) vydala doporučení k používání několika vakcín a průběžně přezkoumává důkazy o nových přípravcích. Některé národní regulační orgány také posuzovali i další přípravky vakcíny proti COVID-19 pro použití v jejich zemích.

Důvody pro rozhodnutí o té či oné vakcíně jsou pak mírné rozdíly ohledně spodní nebo horní věkové hranice pro podání vakcín, charakteristika a vlastnosti typu používané očkovací látky (například mRNA, vektorová, založená na bázi proteinu, živá oslabená) a přítomnost komorbidit u konkrétních jedinců (jako jsou alergické reakce na polysorbát nebo imunokompromitované osoby), případně zdravotní stav (například těhotenství). Proto je ve zvláštních případech nutné posoudit možná rizika a klinicky zhodnotit daného jedince, aby bylo možné pro něj vybrat nejvhodnější vakcínu.

Vaše další otázky a osobní rozhodnutí konzultujte s ošetřujícím zdravotníkem.

Značky

Vysvětlení vakcín COVID-19 a očkování – Úvod

2:39

Vakcíny chrání před závažným průběhem onemocnění COVID-19

1:22

Proč jsou někteří očkovaní hospitalizováni s COVID-19?

0:58

Jak je možné vyvinout vakcíny rekordně rychle a zároveň udržet jejich kvalitu a bezpečnost?

2:29

Co jsou klinická hodnocení a jsou dostatečná pro prokázání bezpečnosti vakcín?

3:21

Jak účinkují mRNA vakcíny, jako jsou Pfizer-BioNTech Comirnaty a Moderna mRNA-1273?

2:13

Jak účinkují vektorové vakcíny?

Jak bychom měli reagovat na tvrzení, že mRNA vakcíny mohou vyvolat genetickou změnu, která se projeví v následujících desetiletích?

2:36

Jak účinkují vakcíny na bázi proteinu?

3:44

Jak zjistím, jakou vakcínu proti COVID-19 zvolit nebo doporučit?

Jaké testy nebo vyšetření je před očkováním proti COVID-19 potřeba podstoupit?

0:57

Může nová varianta viru SARS-CoV-2 způsobovat závažnější průběh onemocnění?

1:40

Proč by se měli očkovat starší dospělí?

1:33

Stane-li se COVID-19 endemickým, je očkování stále potřeba?

1:01

Proč je nutné zůstat ve zdravotnickém zařízení 15-30 minut po očkování proti COVID-19?

1:42

Je možné nakazit se onemocněním COVID-19 během návštěvy zdravotnického zařízení z důvodu očkování?

1:12

Co jsou tak zvané COVID-19 bivalentní posilovací vakcíny?

5:07

Jaké je doporučené použití aktualizovaných bivalentních COVID-19 posilovacích vakcín?

2:15

Jak aktualizované bivalentní vakcíny proti COVID-19 fungují?

1:52