3
ვაქცინების ეფექტურობა და დაცვის ხანგრძლივობა

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

ეფექტური COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების სწრაფი განვითარება პანდემიის მსვლელობისას ერთ-ერთი ჭეშმარიტი წარმატების ისტორიაა. ვაქცინები ჯერჯერობით ეფექტური რჩება მძიმე დაავადებების წინააღმდეგ, რომლებიც გამოწვეულია ყველა შემაშფოთებელი ვარიანტით, თუმცა მათი ეფექტურობა მსუბუქი დაავადების პროფილაქტიკაში ოდნავ შემცირდა.

ყველა ვირუსი, მათ შორის SARS-CoV-2, ვირუსი, რომელიც იწვევს COVID-19-ს, დროთა განმავლობაში იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებების უმეტესობას მცირე ან საერთოდ არ აქვს გავლენა ვირუსის თვისებებზე, ზოგიერთმა მათგანმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის გავრცელებაზე, დაავადებასთან დაკავშირებულ სიმძიმეზე ან ვაქცინების, თერაპიული მედიკამენტების, დიაგნოსტიკური საშუალებების ან სხვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური ზომების შესრულებაზე.

ვირუსის ისეთი ვარიანტები, რომლებიც შეიძლება გლობალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის გაზრდილ რისკს წარმოადგენდნენ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ დასახელებულია, როგორც ინტერესის ვარიანტები (VOI) ან შეშფოთების ვარიანტები (VOC). ინტერესის ვარიანტი შეიძლება გახდეს შეშფოთების ვარიანტი, თუ ის უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, როგორც ამას ადასტურებს საერთაშორისო გავრცელება, დაავადების სიმძიმე, იმუნური თავდაცვის თავიდან აცილება და შტამების კონკურენცია. ვირუსების კლასიფიკაცია გლობალურ საზოგადოებას საშუალებას აძლევს პრიორიტეტულად მიიჩნიოს მონიტორინგი და კვლევა და, საბოლოოდ, ინფორმირება მოახდინონ მიმდინარე რეაგირებაზე COVID-19 პანდემიის მიმართ.

შეშფოთების ვარიანტები (VOC) მოიცავს ვირუსის შემდეგ ვარიანტებს:

  • ალფა ვარიანტი (B.1.1.7), რომელსაც აქვს უფრო მაღალი ინფიცირების უნარი და ადრე დომინირებდა ევროპაში. ეს ვარიანტი ხასიათდება იმუნური თავდაცვის თავიდან აცილების დაბალი უნარით.
  • ბეტა ვარიანტი (B.1.351) ნაკლებად ადვილად ნეიტრალდება წინა ვარიანტებით ინფიცირებული პაციენტებისგან მიღებული გამოჯანმრთელების პლაზმით და წინასწარი მტკიცებულება მიუთითებს ზოგიერთი ვაქცინის ეფექტურობის შემცირებაზე, მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის დაავადების წინააღმდეგ.
  • გამა ვარიანტი (P.1), რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაავადება იმ პირებშიც კი, რომლებსაც ადრე ჰქონდათ ინფექცია, თუმცა საჭიროა მეტი კვლევა ამ საკითხზე უფრო სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად. ანალოგიურად, ამ ვარიანტს ახასიათებს იმუნური თავდაცვის თავიდან აცილების ზომიერი უნარი.
  • დელტა ვარიანტი (B.1.617.2) უფრო გადამდებია, ვიდრე წინა ვარიანტები და 2021 წლის დეკემბრის მდგომარეობით არის დომინანტური ვარიანტი ევროპის რეგიონში.
  • ომიკრონის ვარიანტს (B.1.1.529) აქვს მუტაციების დიდი რაოდენობა, რომელთაგან ზოგიერთი შემაშფოთებელია. აღინიშნა ამ ვარიანტის გავრცელების უფრო მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე პანდემიის წინა ტალღების დროს, რაც მიუთითებს მის შესაძლო მაღალ გადამდებობაზე. ომიკრონის ვარიანტის მახასიათებლების შესწავლა გრძელდება, მაგრამ მტკიცებულებები უკვე მიუთითებს, რომ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები რჩება ეფექტური მძიმე დაავადებისგან დასაცავად, რომელიც გამოწვეულია ამჟამად მოცირკულირე SARS-CoV-2 ვარიანტებით, მათ შორის დელტა ვარიანტით.

უნდა ვიყოთ ფხიზლად და ვიყოთ წინდახედულები. ვაქცინაციის გაზრდითა და ვაქცინების ხელმისაწვდომობით ყველაზე მეტად რისკის ქვეშ მყოფთათვის, უნდა გავაგრძელოთ ჰიგიენის და სოციალური ზომების დაცვა, როგორიცაა ნიღბები, ხელების ხშირი დაბანა და ფიზიკური დისტანცია.

თაგები

რამდენად სწრაფად მოქმედებს ვაქცინა და რამდენ ხანს გრძელდება დაცვა?

1:09

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

1:11

თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ არ განვითარდა ანტისხეულების მაღალი ტიტრი, ხომ არ უნდა ჩავიტარო რევაქცინაცია სხვა ვაქცინით? რამდენად უსაფრთხოა განმეორებითი ვაქცინაცია? რა შუალედი უნდა იყოს ორ ვაქცინაციას შორის?

1:09

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

1:24

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

4:07

რატომ სჭირდებათ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა?

1:05

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

1:22

რატომ არის ომიკრონი შემაშფოთებელი ვარიანტი და შესაძლოა თუ არა სრულად ვაქცინირებული ადამიანების ინფიცირება?

2:29

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

1:55

იკლებს თუ არა დროთა განმავლობაში არსებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით გამოწვეული დამცავი იმუნიტეტი?

1:47

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

0:57
სარჩევი