3
ვაქცინების ეფექტურობა და დაცვის ხანგრძლივობა

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

SARS-CoV-2 ვირუსის ომიკრონის თავდაპირველ ვარიანტს და ომიკრონის ქვე-ვარიანტების 5 ჯგუფს (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 და BA.5) შეუძლიათ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილი ადამიანების ინფიცირება. საბედნიეროდ, სრულად ვაქცინირებული ადამიანები ძირითადად მხოლოდ დაავადების მსუბუქი ფორმით ავადდებიან. სერიოზული დაავადებებისა და სიკვდილიანობის თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, ყველა პირმა, ვისთვისაც ვაქცინა დაშვებულია, გაიკეთოს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზის რეკომენდებული რაოდენობა, განსაკუთრებით ეს ეხება მაღალი რისკის ჯგუფებს, მათ შორის ხანდაზმულებს.

თაგები

რამდენად სწრაფად მოქმედებს ვაქცინა და რამდენ ხანს გრძელდება დაცვა?

1:09

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

1:11

თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ არ განვითარდა ანტისხეულების მაღალი ტიტრი, ხომ არ უნდა ჩავიტარო რევაქცინაცია სხვა ვაქცინით? რამდენად უსაფრთხოა განმეორებითი ვაქცინაცია? რა შუალედი უნდა იყოს ორ ვაქცინაციას შორის?

1:09

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

1:24

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

4:07

რატომ სჭირდებათ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა?

1:05

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

1:22

რატომ არის ომიკრონი შემაშფოთებელი ვარიანტი და შესაძლოა თუ არა სრულად ვაქცინირებული ადამიანების ინფიცირება?

2:29

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

1:55

იკლებს თუ არა დროთა განმავლობაში არსებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით გამოწვეული დამცავი იმუნიტეტი?

1:47

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

0:57
სარჩევი