3
ვაქცინების ეფექტურობა და დაცვის ხანგრძლივობა

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

ვაქცინის ეფექტურობა SARS-CoV-2 ინფექციისა და მსუბუქი COVID-19 დაავადების წინააღმდეგ, რომელიც უზრუნველყოფილია ვაქცინის პირველადი დოზების სტანდარტული რაოდენობით, დროთა განმავლობაში მცირდება, ხოლო მძიმე დაავადებისა და სიკვდილისგან დაცვა რჩება მაღალი, მათ შორის ომიკრონის ვარიანტისგან.

ვაქცინის ბუსტერ დოზას შეუძლია მნიშვნელოვნად აღადგინოს იმუნური პასუხი, განსაკუთრებით ხანდაზმულებში. ვაქცინის დამატებითი დოზების ეფექტურობის შესახებ კვლევები სულ უფრო მეტ ქვეყანაში ტარდება, თუმცა მონაცემები ჯერ კიდევ ლიმიტირებულია და საჭიროებს მეტ დაკვირვებას. ჩატარებული ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ არსებობს გაზრდილი დაცვა მძიმე ავადმყოფობისა და სიკვდილისგან.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) რეკომენდაციას უწევს ქვეყნებს, რომლებიც სთავაზობენ ბუსტერ ვაქცინაციას, პრიორიტეტი მიანიჭონ ყველაზე დაუცველ მოსახლეობას და ჯანდაცვის მუშაკებს, რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ მძიმე ავადობისა და სიკვდილიანობის რისკი და მაქსიმალურად გაზარდონ ჯანდაცვის სერვისების გამძლეობა.

განახლებული ინფორმაცია (მარტი 2023):

პირველი ბუსტერ დოზა, ჩვეულებრივ, პირველადი კურსის დასრულებიდან 4-6 თვეში კეთდება. ბუსტერ დოზა შეიძლება იყოს ვაქცინა წინამორბედი შტამით ან ვაქცინა, რომელიც შეიცავს ვარიანტის შტამს. ვინაიდან ვაქცინის ეფექტურობა იკლებს დროთა განმავლობაში, მეორე ბუსტერ დოზის შეთავაზება უნდა მოხდეს ბოლო დოზიდან 4-6 თვის შემდეგ, ან, თუ ეს პერიოდი გამოტოვებულია, რაც შეიძლება მალე, განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე პრიორიტეტული ჯგუფებისთვის.

თაგები

რამდენად სწრაფად მოქმედებს ვაქცინა და რამდენ ხანს გრძელდება დაცვა?

1:09

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

1:11

თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ არ განვითარდა ანტისხეულების მაღალი ტიტრი, ხომ არ უნდა ჩავიტარო რევაქცინაცია სხვა ვაქცინით? რამდენად უსაფრთხოა განმეორებითი ვაქცინაცია? რა შუალედი უნდა იყოს ორ ვაქცინაციას შორის?

1:09

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

1:24

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

4:07

რატომ სჭირდებათ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა?

1:05

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

1:22

რატომ არის ომიკრონი შემაშფოთებელი ვარიანტი და შესაძლოა თუ არა სრულად ვაქცინირებული ადამიანების ინფიცირება?

2:29

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

1:55

იკლებს თუ არა დროთა განმავლობაში არსებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით გამოწვეული დამცავი იმუნიტეტი?

1:47

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

0:57
სარჩევი