3
ვაქცინების ეფექტურობა და დაცვის ხანგრძლივობა

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

ადამიანების უმეტესობა, ვინც ავადდება COVID-19-ის მძიმე ფორმის დაავადებით, არავაქცინირებულია. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების მთავარი მიზანია დაცვა მძიმე ავადმყოფობისგან, ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილისგან და ისინი ამას ძალიან კარგად აკეთებენ. ვაქცინაცია ასევე ამცირებს COVID-19-ის გამომწვევი ვირუსით ინფექციის რისკს, მაგრამ ამ რისკს სრულად ვერ აღმოფხვრის. იმის გამო, რომ ვაქცინები არ არიან 100%-ით ეფექტური ინფექციის პროფილაქტიკისთვის, ზოგიერთი ადამიანი, ვინც ვაქცინაციის სრულ კურსს იღებს, ავადდება COVID-19-ით. უმეტეს შემთხვევაში, სრულად ვაქცინირებულ ადამიანებში ეგრეთ წოდებული „გამრღვევი“ ინფექციები (დაავადება ვაქცინაციის შემდეგ) ვლინდება მხოლოდ მსუბუქი სიმპტომებით. არსებობს მტკიცებულება, რომელიც აჩვენებს ინფექციის შედეგებში მნიშვნელოვან განსხვავებას არავაქცინირებულ და აცრილ ადამიანებს შორის. ინფექციების და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები მათ შორის, ვინც ვაქცინირებულია, მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე იმ ადამიანებში, რომლებიც არ იყვნენ აცრილები.

თაგები

რამდენად სწრაფად მოქმედებს ვაქცინა და რამდენ ხანს გრძელდება დაცვა?

1:09

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

1:11

თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ არ განვითარდა ანტისხეულების მაღალი ტიტრი, ხომ არ უნდა ჩავიტარო რევაქცინაცია სხვა ვაქცინით? რამდენად უსაფრთხოა განმეორებითი ვაქცინაცია? რა შუალედი უნდა იყოს ორ ვაქცინაციას შორის?

1:09

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

1:24

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

4:07

რატომ სჭირდებათ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა?

1:05

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

1:22

რატომ არის ომიკრონი შემაშფოთებელი ვარიანტი და შესაძლოა თუ არა სრულად ვაქცინირებული ადამიანების ინფიცირება?

2:29

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

1:55

იკლებს თუ არა დროთა განმავლობაში არსებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით გამოწვეული დამცავი იმუნიტეტი?

1:47

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

0:57
სარჩევი