3
ვაქცინების ეფექტურობა და დაცვის ხანგრძლივობა

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონის ვარიანტი სწრაფად ვრცელდება მთელ მსოფლიოში, SARS-CoV-2 ვირუსის ევოლუცია, სავარაუდოდ, გაგრძელდება და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ომიკრონი შეშფოთების ბოლო ვარიანტი (VOC) იყოს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფი COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემადგენლობაზე (TAG-CO-VAC) მუშაობს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მექანიზმის ჩამოსაყალიბებლად წარმოქმნილი შეშფოტების ვარიანტებისთვის (VOC), განსაზღვრავს კრიტერიუმებს, რომლებიც მიუთითებენ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების შემადგენლობის შეცვლის აუცილებლობაზე. ეს ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას (WHO) რჩევებს მიაწვდის ვაქცინების შემადგენლობის განახლების შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში.

ვაქცინები, რომლებიც დაფუძნებულია სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პლატფორმებზე და შეყვანილია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) გადაუდებელი გამოყენების რეესტრში, გვთავაზობენ მაღალი დონის დაცვას მძიმე ავადმყოფობისა და შემაშფოთებელი ვარიანტებით (VOC) გამოწვეული სიკვდილისგან. ომიკრონის ვარიანტის მუტაციის პროფილი და წინასწარი მონაცემები მიუთითებს იმაზე, რომ ვაქცინაცია ნაკლებად ეფექტურია ამ ვარიანტით კლინიკური ინფექციებისგან დასაცავად, მაგრამ მძიმე დაავადებისგან დაცვა შენარჩუნებულია.

სანამ შესაძლებელი იქნება ვაქცინების ხელახალი შესაძლო შემადგენლობის რეკომენდაციების გაცემა, საჭიროა დამატებითი მონაცემები ვაქცინაციის ეფექტურობის შესახებ, განსაკუთრებით ჰოსპიტალიზაციისგან, მძიმე ავადმყოფობისა და სიკვდილისგან დაცვასთან დაკავშირებით, და ასეთი მონაცემები საჭიროა თითოეული ტექნოლოგიური პლატფორმისთვის, რომელზედაც ვაქცინები იქნა დამზადებული, შემუშავებული სხვადასხვა ვაქცინაციის გრაფიკისა და ვაქცინების სხვადასხვა კომბინაციებისთვის.

თაგები

რამდენად სწრაფად მოქმედებს ვაქცინა და რამდენ ხანს გრძელდება დაცვა?

1:09

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

1:11

თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ არ განვითარდა ანტისხეულების მაღალი ტიტრი, ხომ არ უნდა ჩავიტარო რევაქცინაცია სხვა ვაქცინით? რამდენად უსაფრთხოა განმეორებითი ვაქცინაცია? რა შუალედი უნდა იყოს ორ ვაქცინაციას შორის?

1:09

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

1:24

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

4:07

რატომ სჭირდებათ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა?

1:05

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

1:22

რატომ არის ომიკრონი შემაშფოთებელი ვარიანტი და შესაძლოა თუ არა სრულად ვაქცინირებული ადამიანების ინფიცირება?

2:29

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

1:55

იკლებს თუ არა დროთა განმავლობაში არსებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით გამოწვეული დამცავი იმუნიტეტი?

1:47

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

0:57
სარჩევი