3
ვაქცინების ეფექტურობა და დაცვის ხანგრძლივობა

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

  • უპირველესი პრიორიტეტია სიცოცხლის გადარჩენა და ეპიდემიის კონტროლი. COVID-19-ის ელიმინაციის ან აღმოფხვრის შესაძლებლობის გასათვალისწინებლად, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რამდენ ხანს უზრუნველყოფს ვაქცინები დაცვას და რამდენად ეფექტურია ვაქცინის პროგრამები მაღალი მოცვის მისაღწევად.
  • თუმცა, მაღალეფექტური ვაქცინის არსებობაც კი არ არის იმის გარანტია, რომ ჩვენ შევძლებთ ვირუსის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას. ეფექტური გლობალური ვაქცინაციის პროგრამის კონტექსტში სავარაუდო სცენარი არის ის, რომ ვირუსი გახდება ენდემური ვირუსი საფრთხის დაბალი დონით.
თაგები

რამდენად სწრაფად მოქმედებს ვაქცინა და რამდენ ხანს გრძელდება დაცვა?

1:09

შეძლებენ თუ არა ვაქცინები COVID-19-ის ელიმინაციას ან აღმოფხვრას?

1:11

თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ არ განვითარდა ანტისხეულების მაღალი ტიტრი, ხომ არ უნდა ჩავიტარო რევაქცინაცია სხვა ვაქცინით? რამდენად უსაფრთხოა განმეორებითი ვაქცინაცია? რა შუალედი უნდა იყოს ორ ვაქცინაციას შორის?

1:09

საჭიროა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცრა?

1:24

ეფექტურია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები SARS-CoV-2 ვირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგ?

4:07

რატომ სჭირდებათ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა?

1:05

რატომ ავადდება ზოგიერთი ვაქცინირებული ადამიანი COVID-19-ით და ზოგ შემთხვევაში საავადმყოფოშიც კი ხვდება?

1:22

რატომ არის ომიკრონი შემაშფოთებელი ვარიანტი და შესაძლოა თუ არა სრულად ვაქცინირებული ადამიანების ინფიცირება?

2:29

საჭირო იქნება თუ არა ვირუსის კონკრეტული ვარიანტების საწინააღმდეგო ვაქცინები უახლოეს მომავალში?

1:55

იკლებს თუ არა დროთა განმავლობაში არსებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით გამოწვეული დამცავი იმუნიტეტი?

1:47

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებს ომიკრონისა და მისი ქვე-ვარიანტების გავრცელების შეჩერება?

0:57
სარჩევი