5
უსაფრთხოება

არის თუ არა არასასურველი მოვლენების სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალი mRNA ვაქცინების მეორე (ან ბუსტერ) დოზის შემდეგ, ვიდრე პირველი დოზის შემდეგ?

ჩატარებულ კლინიკურ კვლევებში, იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები ძირითადად ზომიერი და ნაკლებად ხშირი იყო ხანდაზმულებში (≥55 წელი), ახალგაზრდა მონაწილეებთან შედარებით (18-55 წლის), ამ მაჩვენებლებში შეიმჩნეოდა აღმავალი ტენდენცია mRNA ვაქცინების მეორე დოზის შემდეგ. იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები მოზრდილთა ორივე ჯგუფში ძირითადად ზომიერი ან საშუალო სიმძიმის და მოკლევადიანი იყო (ასეთი რეაქციების განვითარების საშუალო დრო ვაქცინის ნებისმიერი მოცემული დოზის მიღების შემდეგ იყო 0-2 დღე, ხოლო საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენდა 1-2 დღეს).

გამაძლიერებელი დოზების უსაფრთხოებისა და რეაქტოგენურობის კვლევები დაფუძნებულია მცირე მასშტაბის კლინიკურ კვლევებზე და ლიცენზირების შემდგომ მონაცემებზე შეზღუდული შემდგომი დაკვირვებით. საერთო ჯამში, ისინი აჩვენებენ უსაფრთხოების მსგავს პროფილს, რაც დაფიქსირდა პირველადი სერიის მეორე დოზის შემდეგ.

თაგები

როგორ ვაპირებთ ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგს?

1:54

არის თუ არა არასასურველი მოვლენების სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალი mRNA ვაქცინების მეორე (ან ბუსტერ) დოზის შემდეგ, ვიდრე პირველი დოზის შემდეგ?

1:24

უნდა ჩაიტაროს თუ არა ადამიანმა ვაქცინაცია, თუ ადრე COVID-19-ით უკვე იყო ინფიცირებული?

1:00

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:09

რა გარემოებების დროს უნდა იქნეს ამოღებული მოხმარებიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა?

1:53

რა მოხდება, თუ დაფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა?

1:52

რატომ არ იყვნენ ბავშვები თავდაპირველად გათვალისწინებულნი კლინიკურ კვლევებში?

1:25

რას გულისხმობენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) და ევროპის წამლის სააგენტო (EMA), როდესაც ამბობენ, რომ ვაქცინაციის სარგებელი აღემატება რისკებს?

1:04

იწვევენ თუ არა mRNA ვაქცინები მიოკარდიტს, როგორც არასასურველ რეაქციას?

2:45

რატომ აღენიშნებოდა ზოგიერთ ქალს მენსტრუალური ციკლის ცვლილება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ და შეიძლება თუ არა ამან გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:05

შეიძლება თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს იმპოტენცია?

0:56

შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს თანდაყოლილი დეფექტები?

1:16

შეიძლება თუ არა არსებობდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების ჯერ კიდევ დაუდგენელი გვერდითი მოვლენები?

3:09

არსებობს თუ არა შეზღუდვები COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზების რაოდენობაზე, რომელიც ითვლება უსაფრთხოდ ადამიანებისთვის?

0:50

უსაფრთხოა თუ არა ხანდაზმულთა ვაქცინაცია, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები (როგორიცაა დიაბეტი ან ჰიპერტენზია)?

1:15

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გამოიწვიოს შიდსი?

0:59

ასუსტებს თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები იმუნურ სისტემას?

1:09

რატომ ხორციელდება ბავშვთა ვაქცინაცია ზოგიერთ ქვეყანაში?

2:12
სარჩევი