5
უსაფრთხოება

რა გარემოებების დროს უნდა იქნეს ამოღებული მოხმარებიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა?

მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი ვაქცინა გამოყენებამდე გადის კლინიკური კვლევების სამ ფაზას, როგორც კი ვაქცინა ან პარტიები (სპეციფიკური პარტიები) შემოვა ქვეყანაში, ისინი შეიძლება ამოღებულ იქნეს მიმოქცევიდან ან ბაზრიდან. უსაფრთხოების საკითხების გამო ვაქცინის გამოწვევა ან გაუქმება ძალზე იშვიათია.

ჩვეულებრივ, ბაზრიდან გამოწვევა ნებაყოფლობით არის ინიცირებული ვაქცინის მწარმოებლის მიერ, თუ გამოვლინდა კონკრეტული სერიული შეუსაბამობა/დარღვევა ვაქცინის წარმოების ხარისხის უწყვეტი მონიტორინგის ფარგლებში. ზოგჯერ, პრევენციული ღონისძიების სახით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანოები დროებით აჩერებენ ვაქცინის კონკრეტული ჯგუფის გამოყენებას ან ამოიღებენ მას მიმოქცევიდან, სანამ მიმდინარეობს იმუნიზაციის შემდეგ მძიმე მწვავე მოვლენის ან არასასურველი მოვლენების კლასტერის გამოკვლევა.

უმეტეს შემთხვევაში, ამოღებული ლოტით ვაქცინირებულ პირებს არ მოეთხოვებათ რაიმე ქმედების გატარება ვაქცინის ბაზრიდან გატანასთან დაკავშირებით. თუ ვაქცინის გაწვევა გამოწვეულია უსაფრთხოების პოტენციური პრობლემის გამო, ადამიანები, რომლებიც აცრილი იყვნენ, უნდა დაელაპარაკონ ექიმს, თუ არსებობს რაიმე შეშფოთება, რომ მათ შეიძლება ჰქონდეთ რეაქცია. იმ შემთხვევაში, თუ ვაქცინის გამოწვევა გამოწვეულია ვაქცინის დაბალი ეფექტურობით, იმ პირებს, რომლებიც ვაქცინირებულნი არიან ვაქცინით ამ ლოტიდან, შეიძლება დაჭირდეთ ხელახალი ვაქცინაცია დაავადებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად.

თაგები

როგორ ვაპირებთ ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგს?

1:54

არის თუ არა არასასურველი მოვლენების სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალი mRNA ვაქცინების მეორე (ან ბუსტერ) დოზის შემდეგ, ვიდრე პირველი დოზის შემდეგ?

1:24

უნდა ჩაიტაროს თუ არა ადამიანმა ვაქცინაცია, თუ ადრე COVID-19-ით უკვე იყო ინფიცირებული?

1:00

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:09

რა გარემოებების დროს უნდა იქნეს ამოღებული მოხმარებიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა?

1:53

რა მოხდება, თუ დაფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა?

1:52

რატომ არ იყვნენ ბავშვები თავდაპირველად გათვალისწინებულნი კლინიკურ კვლევებში?

1:25

რას გულისხმობენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) და ევროპის წამლის სააგენტო (EMA), როდესაც ამბობენ, რომ ვაქცინაციის სარგებელი აღემატება რისკებს?

1:04

იწვევენ თუ არა mRNA ვაქცინები მიოკარდიტს, როგორც არასასურველ რეაქციას?

2:45

რატომ აღენიშნებოდა ზოგიერთ ქალს მენსტრუალური ციკლის ცვლილება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ და შეიძლება თუ არა ამან გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:05

შეიძლება თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს იმპოტენცია?

0:56

შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს თანდაყოლილი დეფექტები?

1:16

შეიძლება თუ არა არსებობდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების ჯერ კიდევ დაუდგენელი გვერდითი მოვლენები?

3:09

არსებობს თუ არა შეზღუდვები COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზების რაოდენობაზე, რომელიც ითვლება უსაფრთხოდ ადამიანებისთვის?

0:50

უსაფრთხოა თუ არა ხანდაზმულთა ვაქცინაცია, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები (როგორიცაა დიაბეტი ან ჰიპერტენზია)?

1:15

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გამოიწვიოს შიდსი?

0:59

ასუსტებს თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები იმუნურ სისტემას?

1:09

რატომ ხორციელდება ბავშვთა ვაქცინაცია ზოგიერთ ქვეყანაში?

2:12
სარჩევი