5
უსაფრთხოება

რატომ აღენიშნებოდა ზოგიერთ ქალს მენსტრუალური ციკლის ცვლილება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ და შეიძლება თუ არა ამან გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე. დაფიქსირდა ცალკეული ცნობები ვაქცინაციის შემდეგ ქალებში მენსტრუალური ციკლის უმნიშვნელო და გარდამავალი ცვლილებების შესახებ. ამჟამად მიმდინარეობს ამ საკითხის საფუძვლიანი შესწავლა, რაც შესაძლებელს გახდის გაირკვეს, არის თუ არა მიზეზობრივი კავშირი და უდევს თუ არა საფუძვლად რაიმე განსაკუთრებული მექანიზმი ამ ვითარებას. მაგალითად, შესწავლილია კითხვა, იწვევს თუ არა ვაქცინაცია სპეციფიკურ იმუნურ პასუხს, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს მოკლევადიანი გავლენა მენსტრუალურ ციკლზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ამჟამად არსებული მტკიცებულებებით, არ არსებობს მიზეზი, რომ დავაკავშიროთ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და ნაყოფიერების საკითხები.

ბმულები:

  • Alvergne A, et al. COVID-19 vaccination and menstrual cycle changes: A United Kingdom (UK) retrospective case-control study. medRxiv. 2021, 25/nov. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.11.23.21266709
  • Edelman A, et al. Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination. A U.S. Cohort. Obstet Gynecol. 2022, 5/ene. DOI: https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004695
  • Gavi, 13/ene de 2022. How COVID-19 vaccines affect the menstrual cycle. Emerging evidence suggests that COVID-19 vaccination does impact menstrual cycle length – but the effect is minor and temporary.
  • Khan SM, et al. SARS-CoV-2 infection and subsequent changes in the menstrual cycle among participants in the Arizona CoVHORT study. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2):270-3
  • Lee KMN, et al. Characterizing menstrual bleeding changes occurring after SARS-CoV-2 vaccination. medRxiv. 2021, 12/oct. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.10.11.21264863.
  • Li K, et al. Analysis of sex hormones and menstruation in COVID-19 women of child-bearing age. Reprod Biomed Online. 2021;42(1):260-7.
  • Male V. Effect of COVID-19 vaccination on menstrual periods in a retrospectively recruited cohort. medRxiv. 2021, 15/nov. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.11.15.21266317.
  • Male V. Menstrual changes after covid-19 vaccination. BMJ. 2021;374:n2211.
  • Male V. Menstruation and covid-19 vaccination. BMJ. 2022;376:o142. NIH, News releases, 25/ene de 2022. COVID-19 vaccines linked to small increase in menstrual cycle length.
  • Sharp GC, et al. The COVID-19 pandemic and the menstrual cycle: research gaps and opportunities. Int J Epidemiol. 2021, 2/dic. DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyab239.
თაგები

როგორ ვაპირებთ ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგს?

1:54

არის თუ არა არასასურველი მოვლენების სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალი mRNA ვაქცინების მეორე (ან ბუსტერ) დოზის შემდეგ, ვიდრე პირველი დოზის შემდეგ?

1:24

უნდა ჩაიტაროს თუ არა ადამიანმა ვაქცინაცია, თუ ადრე COVID-19-ით უკვე იყო ინფიცირებული?

1:00

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:09

რა გარემოებების დროს უნდა იქნეს ამოღებული მოხმარებიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა?

1:53

რა მოხდება, თუ დაფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა?

1:52

რატომ არ იყვნენ ბავშვები თავდაპირველად გათვალისწინებულნი კლინიკურ კვლევებში?

1:25

რას გულისხმობენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) და ევროპის წამლის სააგენტო (EMA), როდესაც ამბობენ, რომ ვაქცინაციის სარგებელი აღემატება რისკებს?

1:04

იწვევენ თუ არა mRNA ვაქცინები მიოკარდიტს, როგორც არასასურველ რეაქციას?

2:45

რატომ აღენიშნებოდა ზოგიერთ ქალს მენსტრუალური ციკლის ცვლილება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ და შეიძლება თუ არა ამან გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:05

შეიძლება თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს იმპოტენცია?

0:56

შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს თანდაყოლილი დეფექტები?

1:16

შეიძლება თუ არა არსებობდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების ჯერ კიდევ დაუდგენელი გვერდითი მოვლენები?

3:09

არსებობს თუ არა შეზღუდვები COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზების რაოდენობაზე, რომელიც ითვლება უსაფრთხოდ ადამიანებისთვის?

0:50

უსაფრთხოა თუ არა ხანდაზმულთა ვაქცინაცია, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები (როგორიცაა დიაბეტი ან ჰიპერტენზია)?

1:15

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გამოიწვიოს შიდსი?

0:59

ასუსტებს თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები იმუნურ სისტემას?

1:09

რატომ ხორციელდება ბავშვთა ვაქცინაცია ზოგიერთ ქვეყანაში?

2:12
სარჩევი