5
უსაფრთხოება

როგორ ვაპირებთ ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგს?

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ვაქცინები უსაფრთხოა, დოზების გაზრდილმა რაოდენობამ და ვაქცინაციის შესაძლებლობებმა შეიძლება გააჩინოს კითხვები ვაქცინების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. გარანტირებული ხარისხის ვაქცინები აუცილებელია ეფექტური იმუნიზაციის პროგრამებისთვის.

ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგი კომპლექსური პროცესია და მასზე პასუხისმგებელი ბევრი ადამიანია. მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გზით: ავტორიზაციის შემდგომი ფართომასშტაბიანი კლინიკური კვლევები, კვლევა ჯანდაცვის მონაცემთა შეგროვების სისტემებით, რომლებიც აკონტროლებენ აცრის შემდგომ სამედიცინო ვიზიტებს, ან უფრო ფოკუსირებული კვლევა ვაქცინირებული ადამიანების სამედიცინო ზედამხედველობით, რომლებიც აწარმოებენ ჯანმრთელობის დღიურებს. თუმცა, უმეტეს ქვეყნებში ზედამხედველობის სისტემების ქვაკუთხედია აქტიური და პასიური ანგარიშგების სქემები, რომლებიც ეყრდნობა ჯანდაცვის პროვაიდერთა დაკვირვებას და არასასურველი რეაქციების ცალკეული შემთხვევების აღწერას.

როგორც ჩვენი უსაფრთხოების მონიტორინგის ნაწილი, ჩვენ ასევე ვეძებთ ვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ „სიგნალებს“. ეს სიგნალები შეიძლება იყოს ახალი მოვლენები, რომლებიც ადრე არ იყო ვაქცინასთან დაკავშირებით ცნობილი, ან ცნობილი მოვლენის სიხშირის შესაძლო ზრდა იმ ადამიანებში, რომლებმაც მიიღეს კონკრეტული ვაქცინა მათთან შედარებით, ვისაც იგი არ მიუღია.

ვაქცინაციასა და არასასურველ მოვლენას შორის მიზეზობრივი კავშირის დასადგენად, შემუშავებულია სტანდარტიზებული ინსტრუმენტი, რომელიც ცნობილია, როგორც მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის შეფასების ფორმა. ამ ფორმის გამოყენებით შეიძლება შეფასდეს სხვადასხვა პარამეტრი: ბიოლოგიური დამაჯერებლობა, ვაქცინის შეყვანის მომენტიდან არასასურველი მოვლენის განვითარებამდე გასული დრო და სხვა ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება იყოს არასასურველი სიმპტომების ახსნა. შედეგად, ფორმაში შეტანილია კონსენსუსის დასკვნა მიზეზ-შედეგობრივი შეფასების შედეგებზე, კომენტარი შეფასებაზე და რეკომენდაციები შემდგომი შესწავლისთვის ან დაკვირვებისთვის.

თაგები

როგორ ვაპირებთ ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგს?

1:54

არის თუ არა არასასურველი მოვლენების სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალი mRNA ვაქცინების მეორე (ან ბუსტერ) დოზის შემდეგ, ვიდრე პირველი დოზის შემდეგ?

1:24

უნდა ჩაიტაროს თუ არა ადამიანმა ვაქცინაცია, თუ ადრე COVID-19-ით უკვე იყო ინფიცირებული?

1:00

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:09

რა გარემოებების დროს უნდა იქნეს ამოღებული მოხმარებიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა?

1:53

რა მოხდება, თუ დაფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა?

1:52

რატომ არ იყვნენ ბავშვები თავდაპირველად გათვალისწინებულნი კლინიკურ კვლევებში?

1:25

რას გულისხმობენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) და ევროპის წამლის სააგენტო (EMA), როდესაც ამბობენ, რომ ვაქცინაციის სარგებელი აღემატება რისკებს?

1:04

იწვევენ თუ არა mRNA ვაქცინები მიოკარდიტს, როგორც არასასურველ რეაქციას?

2:45

რატომ აღენიშნებოდა ზოგიერთ ქალს მენსტრუალური ციკლის ცვლილება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ და შეიძლება თუ არა ამან გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:05

შეიძლება თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს იმპოტენცია?

0:56

შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს თანდაყოლილი დეფექტები?

1:16

შეიძლება თუ არა არსებობდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების ჯერ კიდევ დაუდგენელი გვერდითი მოვლენები?

3:09

არსებობს თუ არა შეზღუდვები COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზების რაოდენობაზე, რომელიც ითვლება უსაფრთხოდ ადამიანებისთვის?

0:50

უსაფრთხოა თუ არა ხანდაზმულთა ვაქცინაცია, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები (როგორიცაა დიაბეტი ან ჰიპერტენზია)?

1:15

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გამოიწვიოს შიდსი?

0:59

ასუსტებს თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები იმუნურ სისტემას?

1:09

რატომ ხორციელდება ბავშვთა ვაქცინაცია ზოგიერთ ქვეყანაში?

2:12

შეიძლება თუ არა რომ მაიმუნის ყვავილის უჩვეულო გავრცელება არაენდემურ ქვეყნებში გარკვეულად დაკავშირებული იყოს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან?

1:04
სარჩევი