5
უსაფრთხოება

რა მოხდება, თუ დაფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა?

როგორც ნებისმიერი ვაქცინის შემთხვევაში, აუცილებელია COVID-1-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის ზედმიწევნით მონიტორინგი მათი გამოყენებისას. თუ პრობლემა დაფიქსირდა ვაქცინაციის შემდეგ, ჯანდაცვის ორგანოები ჩაატარებენ საფუძვლიან გამოკვლევას, რათა შეაფასონ, არის თუ არა აღნიშნული გვერდითი მოვლენა მიზეზობრივად დაკავშირებული ვაქცინაციასთან.

ამ გამოკვლევების დროს ძალზე იშვიათია, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები გამოწვეული იყოს თავად ვაქცინით. ყველაზე ხშირად ირკვევა, რომ გვერდითი მოვლენები და ვაქცინაცია დროში დაემთხვა ერთმანეთს და ისინი შეიძლება არანაირად არ იყოს დაკავშირებული ვაქცინაციასთან. ზოგჯერ არასასურველი მოვლენების განვითარება გამოწვეულია ვაქცინის შენახვის, ტრანსპორტირების ან გამოყენების წესების დარღვევით.

ძალიან იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ეჭვი რეალური არასასურველი მოვლენის არსებობაზე, ან დაფიქსირდა გვერდითი მოვლენების შესახებ მომართვების აკუმულირება, ვაქცინის (ან ვაქცინის კონკრეტული ნაწილის) გამოყენება შეიძლება შეჩერდეს. ჩატარდება შემდგომი გამოკვლევები იმის დასადგენად, თუ რამ გამოიწვია ეს მოვლენა და გატარდება მაკორექტირებელი ზომები. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) მუშაობს ვაქცინის მწარმოებლებთან, ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებთან და სხვა პარტნიორებთან, რათა მუდმივად გაკონტროლდეს უსაფრთხოების საკითხები და პოტენციური გვერდითი მოვლენები.

თაგები

როგორ ვაპირებთ ვაქცინის უსაფრთხოების მონიტორინგს?

1:54

არის თუ არა არასასურველი მოვლენების სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალი mRNA ვაქცინების მეორე (ან ბუსტერ) დოზის შემდეგ, ვიდრე პირველი დოზის შემდეგ?

1:24

უნდა ჩაიტაროს თუ არა ადამიანმა ვაქცინაცია, თუ ადრე COVID-19-ით უკვე იყო ინფიცირებული?

1:00

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:09

რა გარემოებების დროს უნდა იქნეს ამოღებული მოხმარებიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა?

1:53

რა მოხდება, თუ დაფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა?

1:52

რატომ არ იყვნენ ბავშვები თავდაპირველად გათვალისწინებულნი კლინიკურ კვლევებში?

1:25

რას გულისხმობენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) და ევროპის წამლის სააგენტო (EMA), როდესაც ამბობენ, რომ ვაქცინაციის სარგებელი აღემატება რისკებს?

1:04

იწვევენ თუ არა mRNA ვაქცინები მიოკარდიტს, როგორც არასასურველ რეაქციას?

2:45

რატომ აღენიშნებოდა ზოგიერთ ქალს მენსტრუალური ციკლის ცვლილება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ და შეიძლება თუ არა ამან გავლენა მოახდინოს ნაყოფიერებაზე?

1:05

შეიძლება თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს იმპოტენცია?

0:56

შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამ გამოიწვიოს თანდაყოლილი დეფექტები?

1:16

შეიძლება თუ არა არსებობდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების ჯერ კიდევ დაუდგენელი გვერდითი მოვლენები?

3:09

არსებობს თუ არა შეზღუდვები COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზების რაოდენობაზე, რომელიც ითვლება უსაფრთხოდ ადამიანებისთვის?

0:50

უსაფრთხოა თუ არა ხანდაზმულთა ვაქცინაცია, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები (როგორიცაა დიაბეტი ან ჰიპერტენზია)?

1:15

შეუძლია თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას გამოიწვიოს შიდსი?

0:59

ასუსტებს თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები იმუნურ სისტემას?

1:09

რატომ ხორციელდება ბავშვთა ვაქცინაცია ზოგიერთ ქვეყანაში?

2:12
სარჩევი