1
ზოგადი კითხვები

როგორ გავიგო, COVID-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინა ავირჩიო ან რეკომენდაცია გავუწიო?

ყველა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას, რომელიც ჩამოთვლილია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ გადაუდებელი გამოყენების რეესტრში ან/და ავტორიზებულია ავტორიტეტული მარეგულირებელი ორგანოების მიერ გადაუდებელი გამოყენებისთვის, მიღებული აქვს ყველა მარეგულირებელი ნებართვა და აკმაყოფილებს საჭირო სტანდარტებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ექსპერტთა სტრატეგიულ მრჩეველთა ჯგუფმა (SAGE) გამოსცა რეკომენდაციები რამდენიმე ვაქცინის გამოყენების შესახებ და მუდმივად განიხილავს მტკიცებულებებს ახალ პროდუქტებზე. ზოგიერთმა ეროვნულმა მარეგულირებელმა ორგანომ ასევე შეაფასა COVID-19-ის ვაქცინის სხვა პროდუქტები საკუთარ ქვეყანაში გამოსაყენებლად.

ვაქცინის არჩევანზე შეიძლება გავლენა იქონიოს მცირე განსხვავებებმა კონკრეტული ვაქცინისთვის დადგენილ ზედა და ქვედა ასაკობრივ ზღვარში, სპეციფიკური ვაქცინის ტიპის მახასიათებლები და თვისებები (მაგ., mRNA, ვექტორი, ცილა, ცოცხალი შესუსტებული); ასევე თანმხლები დაავადებების არსებობა კონკრეტულ ვაქცინირებულში (როგორიცაა ალერგიული რეაქციები პოლისორბატებზე ან დასუსტებული იმუნიტეტი) და მდგომარეობები (მაგალითად, ორსულობა). ამიტომ, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, შეიძლება საჭირო გახდეს ინდივიდუალური რისკების შეფასება და კლინიკური შეფასება ცალკეული ვაქცინირებულისთვის, ყველაზე შესაფერისი ვაქცინის შერჩევის მიზნით.

დამატებითი კითხვებისა და პირადი რჩევის საჭიროების შემთხვევაში, მიმართეთ ჯანდაცვის პროფესიონალს.

თაგები

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები და ვაქცინაციის განმარტება - შესავალი

2:39

ვაქცინა გიცავს COVID-19-ის მძიმე შემთხვევებისგან.

1:34

რატომ ხვდებიან COVID-19-ით ინფიცირებული ვაქცინირებული ადამიანები საავადმყოფოში?

0:57

როგორ მოხდა ვაქცინების შემუშავება ასეთი რეკორდული სიჩქარით, ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებით?

2:29

რა არის კლინიკური კვლევები და არის თუ არა ისინი საკმარისი, ვაქცინის უსაფრთხოების დასადასტურებლად?

3:21

როგორ მუშაობს mRNA ვაქცინები, როგორიცაა Pfizer-BioNTech-ისა და Moderna-ს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

2:13

როგორ მუშაობენ ვექტორული ვაქცინები?

0:41

როგორ უნდა ვუპასუხოთ განცხადებებს, რომ mRNA ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური ცვლილება და რომ ამას უახლოეს ათწლეულებში ვიხილავთ?

2:36

როგორ მუშაობენ ცილაზე დაფუძნებული ვაქცინები?

3:44

როგორ გავიგო, COVID-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინა ავირჩიო ან რეკომენდაცია გავუწიო?

0:45

რა ანალიზები და გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამდე?

0:57

შეიძლება თუ არა SARS-CoV-2 ვირუსის ახალმა ვარიანტმა გამოიწვიოს უფრო მძიმე დაავადება?

1:40

რატომ უნდა მოხდეს ხანდაზმული ადამიანების ვაქცინაცია?

1:33

იქნება თუ არა ვაქცინაცია საჭირო COVID-19-ის ენდემურობის შემთხვევაში?

1:01

არის საჭირო COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში 15-30 წუთის განმავლობაში დარჩენა?

1:42

შესაძლებელია COVID-19-ით ინფიცირება სამედიცინო დაწესებულებაში იმუნიზაციის მიზნით ვიზიტის დროს?

1:12

რას წარმოადგენს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინები?

5:07

როგორია განახლებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინების გამოყენების რეკომენდაცია?

2:15

როგორ მუშაობს განახლებული ბივალენტური COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

1:52
სარჩევი