1
ზოგადი კითხვები

როგორ მუშაობენ ვექტორული ვაქცინები?

ვირუსულ ვექტორებზე დაფუძნებული ვაქცინები განსხვავდება ტრადიციული ვაქცინების უმეტესობისგან იმით, რომ ისინი არ შეიცავენ ანტიგენებს, მაგრამ იყენებენ სხეულის საკუთარ უჯრედებს მათი წარმოებისთვის. ეს მიიღწევა შეცვლილი ვირუსით (ვექტორით). ვექტორის საშუალებით ანტიგენის გენეტიკური კოდი გადადის ადამიანის უჯრედებში. უჯრედები ინფიცირდებიან, რის შემდეგაც გამოიმუშავებენ დიდი რაოდენობით ანტიგენს, რომელიც შემდეგ იწვევს იმუნურ პასუხს. ვექტორული ვაქცინა ბაძავს ბუნებრივი ინფექციის პროცესს, გარკვეული პათოგენებით - განსაკუთრებით ვირუსებს. ამ მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ იწვევს ძლიერ იმუნურ პასუხს T უჯრედებიდან და აგრეთვე ანტისხეულების გამომუშავებას B უჯრედებიდან.

COVID-19-ის ვექტორული ვაქცინები იყენებენ უვნებელ, არარეპლიცირებად ვირუსს, რომელიც COVID-19-ის სპაიკცილების გენის მატარებელია. ადამიანის უჯრედში შეღწევის შემდეგ, ვექტორულ ვირუსს არ შეუძლია საკუთარი ასლების წარმოქმნა, მას არ შეუძლია გამოიწვიოს დაავადება COVID-19 და არ შედის უჯრედის ბირთვში, სადაც ჩვენი დნმ (გენეტიკური მასალა) მდებარეობს, ამგვარად, მას არ შეუძლია ჩვენი გენების შეცვლა ან მათზე ზემოქმედება.

თაგები

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები და ვაქცინაციის განმარტება - შესავალი

2:39

ვაქცინა გიცავს COVID-19-ის მძიმე შემთხვევებისგან.

1:34

რატომ ხვდებიან COVID-19-ით ინფიცირებული ვაქცინირებული ადამიანები საავადმყოფოში?

0:57

როგორ მოხდა ვაქცინების შემუშავება ასეთი რეკორდული სიჩქარით, ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებით?

2:29

რა არის კლინიკური კვლევები და არის თუ არა ისინი საკმარისი, ვაქცინის უსაფრთხოების დასადასტურებლად?

3:21

როგორ მუშაობს mRNA ვაქცინები, როგორიცაა Pfizer-BioNTech-ისა და Moderna-ს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

2:13

როგორ მუშაობენ ვექტორული ვაქცინები?

0:41

როგორ უნდა ვუპასუხოთ განცხადებებს, რომ mRNA ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური ცვლილება და რომ ამას უახლოეს ათწლეულებში ვიხილავთ?

2:36

როგორ მუშაობენ ცილაზე დაფუძნებული ვაქცინები?

3:44

როგორ გავიგო, COVID-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინა ავირჩიო ან რეკომენდაცია გავუწიო?

0:45

რა ანალიზები და გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამდე?

0:57

შეიძლება თუ არა SARS-CoV-2 ვირუსის ახალმა ვარიანტმა გამოიწვიოს უფრო მძიმე დაავადება?

1:40

რატომ უნდა მოხდეს ხანდაზმული ადამიანების ვაქცინაცია?

1:33

იქნება თუ არა ვაქცინაცია საჭირო COVID-19-ის ენდემურობის შემთხვევაში?

1:01

არის საჭირო COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში 15-30 წუთის განმავლობაში დარჩენა?

1:42

შესაძლებელია COVID-19-ით ინფიცირება სამედიცინო დაწესებულებაში იმუნიზაციის მიზნით ვიზიტის დროს?

1:12

რას წარმოადგენს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინები?

5:07

როგორია განახლებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინების გამოყენების რეკომენდაცია?

2:15

როგორ მუშაობს განახლებული ბივალენტური COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

1:52
სარჩევი