1
ზოგადი კითხვები

როგორ უნდა ვუპასუხოთ განცხადებებს, რომ mRNA ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური ცვლილება და რომ ამას უახლოეს ათწლეულებში ვიხილავთ?

mRNA ვაქცინა შეჰყავთ ადამიანის უჯრედებში, რომლებიც შემდეგ აწარმოებენ ვირუსის ცილის ასლებს. ეს იწვევს ჩვენს ორგანიზმში იმუნურ პასუხს. ეს იმუნური პასუხი, რომელიც გამოხატულია ანტისხეულების წარმოებაში, გვიცავს ინფექციისგან, როდესაც ჩვენს ორგანიზმში ნამდვილი ვირუსი შედის.

რნმ-ზე დაფუძნებული ვაქცინები უსაფრთხოა: მათი წარმოებისთვის საჭიროა არა ვირუსი, არამედ მხოლოდ მისი გენეტიკური მასალა. ასეთი ვაქცინები ასწავლის ჩვენს უჯრედებს ცილის, ან თუნდაც ცილის მხოლოდ ნაწილის გამომუშავებას, რაც იწვევს ჩვენს ორგანიზმში იმუნურ პასუხს. mRNA ვაქცინები ვერ იმოქმედებს ადამიანის გენეტიკურ სისტემაზე, ეს არის სწორედ ის კითხვა, რომელიც იწვევს შეშფოთებას ბევრ ადამიანში. ადამიანებს არ გააჩნიათ რნმ-ის დნმ-ად გადაქცევის მექანიზმი. mRNA არასოდეს შედის უჯრედის ბირთვში, სადაც ინახება ჩვენი დნმ (გენეტიკური მასალა). უჯრედი იშლება და თავისუფლდება mRNA-სგან მისი ინსტრუქციის გამოყენებისთანავე.

mRNA-ს სწრაფი და მასშტაბური წარმოება მოკლე დროში, ვაქცინის დოზების დიდი რაოდენობით წარმოების საშუალებას იძლევა. შესაბამისად, ასეთი ვაქცინები ხელსაყრელია პანდემიის პირობებში ვაქცინის სწრაფი განვითარებისა და საჭირო მოცულობის მისაღებად.

mRNA არის ვაქცინების ახალი პლატფორმა, მაგრამ არ არსებობს მიზეზი, რის გამოც ის ნაკლებად უსაფრთხოდ შეიძლება მივიჩნიოთ, შედარებით რომელიმე სხვა პლატფორმასთან. თეორიული თვალსაზრისით, ასეთი პლატფორმა შეიძლება იყოს უფრო უსაფრთხო, ვიდრე სხვა არსებული პლატფორმები, მაგალითად, დასუსტებული ვირუსების შემცველი ვაქცინები (რადგან mRNA ვაქცინებში არ არსებობს შესუსტებული პათოგენის სახიფათო ფორმაში დაბრუნების რისკი), ან ვირუსულ ცილებზე დაფუძნებული ვაქცინები (მსგავსი ვაქცინებისაგან განსხვავებით, mRNA ვაქცინა არ შეიცავს დამატებით დამხმარე ნივთიერებებს/იმუნოსტიმულატორებს, რამაც შეიძლება ზოგჯერ გამოიწვიოს ვირუსული ცილების დენატურაცია).

mRNA-ზე დაფუძნებული ვაქცინები:

  • ასწავლის ჩვენს უჯრედებს ცილის ნაწილის დამზადებას,
  • უჯრედი მალევე ათავისუფლებს mRNA-ს,
  • არ შეუძლია ჩარევა ადამიანის გენეტიკურ სისტემაში.
თაგები

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები და ვაქცინაციის განმარტება - შესავალი

2:39

ვაქცინა გიცავს COVID-19-ის მძიმე შემთხვევებისგან.

1:34

რატომ ხვდებიან COVID-19-ით ინფიცირებული ვაქცინირებული ადამიანები საავადმყოფოში?

0:57

როგორ მოხდა ვაქცინების შემუშავება ასეთი რეკორდული სიჩქარით, ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებით?

2:29

რა არის კლინიკური კვლევები და არის თუ არა ისინი საკმარისი, ვაქცინის უსაფრთხოების დასადასტურებლად?

3:21

როგორ მუშაობს mRNA ვაქცინები, როგორიცაა Pfizer-BioNTech-ისა და Moderna-ს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

2:13

როგორ მუშაობენ ვექტორული ვაქცინები?

0:41

როგორ უნდა ვუპასუხოთ განცხადებებს, რომ mRNA ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური ცვლილება და რომ ამას უახლოეს ათწლეულებში ვიხილავთ?

2:36

როგორ მუშაობენ ცილაზე დაფუძნებული ვაქცინები?

3:44

როგორ გავიგო, COVID-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინა ავირჩიო ან რეკომენდაცია გავუწიო?

0:45

რა ანალიზები და გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამდე?

0:57

შეიძლება თუ არა SARS-CoV-2 ვირუსის ახალმა ვარიანტმა გამოიწვიოს უფრო მძიმე დაავადება?

1:40

რატომ უნდა მოხდეს ხანდაზმული ადამიანების ვაქცინაცია?

1:33

იქნება თუ არა ვაქცინაცია საჭირო COVID-19-ის ენდემურობის შემთხვევაში?

1:01

არის საჭირო COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში 15-30 წუთის განმავლობაში დარჩენა?

1:42

შესაძლებელია COVID-19-ით ინფიცირება სამედიცინო დაწესებულებაში იმუნიზაციის მიზნით ვიზიტის დროს?

1:12

რას წარმოადგენს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინები?

5:07

როგორია განახლებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინების გამოყენების რეკომენდაცია?

2:15

როგორ მუშაობს განახლებული ბივალენტური COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

1:52
სარჩევი