1
ზოგადი კითხვები

როგორ მოხდა ვაქცინების შემუშავება ასეთი რეკორდული სიჩქარით, ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებით?

ავტორიზაციამდე ყველა ვაქცინამ უნდა გაიაროს პრეკლინიკური და კლინიკური კვლევების სამი ეტაპი. მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინები რეკორდული სიჩქარით შეიქმნა, მეცნიერები არანაირ კომპრომისზე არ წასულან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვაქცინების ხარისხი და უსაფრთხოება სრულად უზრუნველყოფილია.

შემდეგმა სამმა ფაქტორმა შესაძლებელი გახადა ვაქცინების ასე სწრაფად განვითარება და მათი მაღალი ხარისხისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა:

  • პირველ რიგში, სამუშაო განხორციელდა უახლესი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევების საფუძველზე. ბოლო წლებში ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაში ჩადებულმა ინვესტიციებმა მსოფლიოს მრავალ ლაბორატორიას მისცა საშუალება, იმუშაონ ახალ ტექნოლოგიურ პლატფორმებთან ვაქცინების შესაქმნელად, როგორიცაა mRNA ვაქცინები, სხვადასხვა ინფექციების წინააღმდეგ საბრძოლველად. როგორც კი გაჩნდა საჭირო ინფორმაცია COVID-19-ის გამომწვევი ვირუსის შესახებ, მეცნიერებმა დაიწყეს mRNA ინსტრუქციების შემუშავება, რომაც საშუალება მისცა მასპინძელ უჯრედებს SARS-CoV-2-ის სპაიკცილა (spike protein) გამოემუშავებინა mRNA ვაქცინაში.
  • მეორე, განვითარებისა და მარეგულირებელი პროცესების ოპტიმიზაციის გზით: კლინიკური კვლევების პარალელურად და არა თანმიმდევრულად ჩატარებით. ინფორმაცია წინასწარ იყო მიწოდებული, ხოლო კვლევის დიზაინი შეთანხმებული; უფრო მოქნილი მიდგომის გათვალისწინებით, მაგალითად, როგორიცაა მარეგულირებლის მიერ მონაცემების მიმოხილვა მონაცვლეობით (როგორც კი ისინი ხელმისაწვდომი ხდება). წარმოქმნილ მტკიცებულებებზე მარეგულირებლის ნდობის ხელშეწყობა, ერთობლივი მიდგომები, გამჭვირვალობა და ინფორმაციის გაზიარება გახდა მნიშვნელოვანი ფაქტორები პროცესის ოპტიმიზაციისთვის. ამგვარად, ამ ვაქცინების განვითარების ვადები დაჩქარდა კლინიკური კვლევების პირველი და მეორე ფაზების გადაფარვით. მარეგულირებლების მხრიდან თანხმობის მოპოვება ასევე დაჩქარდა მათი მზადყოფნითა და მოქნილობით, ჩაეტარებინათ თითოეული ფაზის შედეგების სწრაფი მიმოხილვა, რათა პოზიტიური დასკვნების საფუძველზე მათ შესაძლებლობა ჰქონოდათ, კვლევის ყოველი შემდეგი ეტაპის დამტკიცება წინა ეტაპის მონაცემების მიღებისთანავე. მარეგულირებელ ორგანოებს შორის ინფორმაციის გაზიარება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და ეს ასევე ხელს უწყობს რეგულირების პროცესის გაუმჯობესებას და დაჩქარებას.
  • და მესამე, წარმოებაში ინვესტიციით, ფინანსური რისკის მიუხედავად: ინვესტიციები განხორციელდა კლინიკური კვლევების დასრულებამდე დიდი ხნით ადრე, რამაც შესაძლებელი გახადა ვაქცინების მილიონობით დოზის წარმოება და მათი მომზადება დაუყოვნებლივ, როცა კი ვაქცინა მიიღებდა ლიცენზიას.

უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინების სწრაფი განვითარება შესაძლებელი გახდა:

  • ახალი ტექნოლოგიებით,
  • კლინიკური კვლევების ფაზების პარალელურად წარმართვით,
  • მარეგულირებელი ორგანოების მიერ განუწყვეტელი განხილვით, თანამშრომლობითა და ნდობით,
  • ადრეული ინვესტიციებით წარმოებაში.
თაგები

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები და ვაქცინაციის განმარტება - შესავალი

2:39

ვაქცინა გიცავს COVID-19-ის მძიმე შემთხვევებისგან.

1:34

რატომ ხვდებიან COVID-19-ით ინფიცირებული ვაქცინირებული ადამიანები საავადმყოფოში?

0:57

როგორ მოხდა ვაქცინების შემუშავება ასეთი რეკორდული სიჩქარით, ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებით?

2:29

რა არის კლინიკური კვლევები და არის თუ არა ისინი საკმარისი, ვაქცინის უსაფრთხოების დასადასტურებლად?

3:21

როგორ მუშაობს mRNA ვაქცინები, როგორიცაა Pfizer-BioNTech-ისა და Moderna-ს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

2:13

როგორ მუშაობენ ვექტორული ვაქცინები?

0:41

როგორ უნდა ვუპასუხოთ განცხადებებს, რომ mRNA ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური ცვლილება და რომ ამას უახლოეს ათწლეულებში ვიხილავთ?

2:36

როგორ მუშაობენ ცილაზე დაფუძნებული ვაქცინები?

3:44

როგორ გავიგო, COVID-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინა ავირჩიო ან რეკომენდაცია გავუწიო?

0:45

რა ანალიზები და გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამდე?

0:57

შეიძლება თუ არა SARS-CoV-2 ვირუსის ახალმა ვარიანტმა გამოიწვიოს უფრო მძიმე დაავადება?

1:40

რატომ უნდა მოხდეს ხანდაზმული ადამიანების ვაქცინაცია?

1:33

იქნება თუ არა ვაქცინაცია საჭირო COVID-19-ის ენდემურობის შემთხვევაში?

1:01

არის საჭირო COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში 15-30 წუთის განმავლობაში დარჩენა?

1:42

შესაძლებელია COVID-19-ით ინფიცირება სამედიცინო დაწესებულებაში იმუნიზაციის მიზნით ვიზიტის დროს?

1:12

რას წარმოადგენს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინები?

5:07

როგორია განახლებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინების გამოყენების რეკომენდაცია?

2:15

როგორ მუშაობს განახლებული ბივალენტური COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

1:52
სარჩევი