1
ზოგადი კითხვები

როგორია განახლებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინების გამოყენების რეკომენდაცია?

ადგილობრივი ხელისუფლება განსაზღვრავს, ვინ, როდის და რომელი ვაქცინა უნდა მიიღოს ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა ინფექციის გავრცელებისა და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები, რისკი მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, ვაქცინაციით მოცვა და ვაქცინების ხელმისაწვდომობა.

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ორიგინალი ვაქცინები კვლავ ეფექტურია COVID-19-თან დაკავშირებული მძიმე დაავადების, ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილის თავიდან ასაცილებლად და მათი გამოყენება კვლავ გაგრძელდება ვაქცინაციის კამპანიებში, კერძოდ, პირველადი ვაქცინაციისთვის.

განახლებული ბივალენტური ვაქცინები (მაგ., Moderna Spikevax ორიგინალი და ომიკრონ BA.1-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ვაქცინა, Pfizer-BioNTech Comirnaty ორიგინალი და ომიკრონ BA.1-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა და Pfizer/BioonTech Comirnaty ორიგინალი და ომიკრონ BA.4-5-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა) რეკომენდებულია ევროპის წამლის სააგენტოს (EMA) მიერ 12 წლის და უფროსი ასაკის მოზარდებსა და ზრდასრულებში ბუსტერ დოზის სახით გამოსაყენებლად COVID-19-ის საწინააღმდეგო პირველადი ვაქცინაციიდან (ან უკვე მიღებული ბუსტერ დოზის ადმინისტრირებიდან) სულ მცირე 3 თვის შემდეგ.

აშშ-ს სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის (FDA) რეკომენდაციაა, რომ ამ ბივალენტური ვაქცინების ბუსტერის ადმინისტრირება ჩატარდეს ერთჯერადი დოზის სახით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბოლო დოზის მიღებიდან სულ მცირე 2 თვის შემდეგ. Moderna Spikevax ბივალენტური ორიგინალი და ომიკრონ BA.1 ვაქცინის გამოყენება ნებადართულია ერთჯერადი ბუსტერ დოზის სახით 18 წლის და უფროსი ასაკის პირებში. Pfizer-BioNTech Comirnaty ორიგინალი და ომიკრონ BA.1 და Pfizer-BioNTech Comirnaty ორიგინალი და ომიკრონ BA.4-5 ვაქცინის გამოყენება ნებადართულია ერთჯერადი ბუსტერ დოზის სახით 12 წლის და უფროსი ასაკის პირებში.

თაგები

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები და ვაქცინაციის განმარტება - შესავალი

2:39

ვაქცინა გიცავს COVID-19-ის მძიმე შემთხვევებისგან.

1:34

რატომ ხვდებიან COVID-19-ით ინფიცირებული ვაქცინირებული ადამიანები საავადმყოფოში?

0:57

როგორ მოხდა ვაქცინების შემუშავება ასეთი რეკორდული სიჩქარით, ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებით?

2:29

რა არის კლინიკური კვლევები და არის თუ არა ისინი საკმარისი, ვაქცინის უსაფრთხოების დასადასტურებლად?

3:21

როგორ მუშაობს mRNA ვაქცინები, როგორიცაა Pfizer-BioNTech-ისა და Moderna-ს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

2:13

როგორ მუშაობენ ვექტორული ვაქცინები?

0:41

როგორ უნდა ვუპასუხოთ განცხადებებს, რომ mRNA ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური ცვლილება და რომ ამას უახლოეს ათწლეულებში ვიხილავთ?

2:36

როგორ მუშაობენ ცილაზე დაფუძნებული ვაქცინები?

3:44

როგორ გავიგო, COVID-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინა ავირჩიო ან რეკომენდაცია გავუწიო?

0:45

რა ანალიზები და გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციამდე?

0:57

შეიძლება თუ არა SARS-CoV-2 ვირუსის ახალმა ვარიანტმა გამოიწვიოს უფრო მძიმე დაავადება?

1:40

რატომ უნდა მოხდეს ხანდაზმული ადამიანების ვაქცინაცია?

1:33

იქნება თუ არა ვაქცინაცია საჭირო COVID-19-ის ენდემურობის შემთხვევაში?

1:01

არის საჭირო COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში 15-30 წუთის განმავლობაში დარჩენა?

1:42

შესაძლებელია COVID-19-ით ინფიცირება სამედიცინო დაწესებულებაში იმუნიზაციის მიზნით ვიზიტის დროს?

1:12

რას წარმოადგენს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინები?

5:07

როგორია განახლებული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ბივალენტური ბუსტერ ვაქცინების გამოყენების რეკომენდაცია?

2:15

როგორ მუშაობს განახლებული ბივალენტური COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები?

1:52
სარჩევი